DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 304 —


dinah mnogobrojne zadružne diobe, kojimi se ipak pogledom
na postojeće propise o šumskom užitku u krajiških imovnih
opdinah pravo na kohkodu šumskih užitaka niti najmanje mijenjalo
nije«. U prijepornim slučajevima glede kolikoće lukna
pako ima politička oblast kao prva instancija u smislu navedenoga
naputka na temelju drugih odnosnih ustanova odlučiti*.


2. Okružnicom kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove,
od 11. prosinca 1885. br. 48.444. podijeljena je svim
vlad. povjerenicima imov. općina uputa, da župnici, koji dobivaju
ogrjev, drvo od svojih župljana kao lukno, koji dakle
nijesu pravoužitnici imov. općina, smiju sa prištednjama na
svojim u ime lukna dobivenim drvima kao s njihovom vlastnosti
slobodno raspolagati, dakle i prodavati ih uz propisane
opreze, a da ne potpadaju pod udar §. 22. naputka A) od god.
1881.**
3. Naredbom kr. zemaljske vlade, odjela za bogoštovje i
nastavu, od 30. stud. 1892. broj 8516 ex 1891. publicirano je
njezino u sporazumku s unut. odjelom i nadb. duhov, stolom
uslijedilo riješenje od 18. rujna 1889. br. 6477., kojim se na
temelju prev. riješenja od 15. lipnja 1813. odbija molba župnika
bivšega krajiškog područja, da im se dade kompetencija
drva, propisana za sistemizirano ali nepopunjeno mjesto kapelana.***
4. Konačno se ovdje još navodi otpis kr. zemalj. vlade,
odjela za bogoštovje i nastavu, od 1. srpnja 1884. br. 6519.,
kojim se ispravlja mnijenje kr. podžupanije u Križevcima kao
da su imovne opčine dužne nosit i građjev. dužnost oko žup.
crkava i dvorova u biv. Krajini onamo, da su imovne općine
dužne dati u smislu postojećih propisa samo gradjevno drvo za
gradjevine crkvene. Dr. Milan Novak.
* Zbirka naredaba unut. uprave, sv. II., br. 147.
** Ista, sv II., br. 148.
*** Zbornik, 1894., kom. I., br. 4.