DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 305 —


Njekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke
kompetencije iz šumah krajiških imovnih
obćina.


Odgovarajuć u »Šumarskom listu« za listopad prošle godine
na razpravu što no ju je g. Dr. Goglija objelodanio u
svezku za srpanj, nisam ni naslutiti mogao, da ću doći do
zgode čitati protuodgovor, onakav, kakav nam ga je priobćio


g. pisac, u listu za studeni i prosinac.
Neću, da se upušćam u osobnosti, pa s toga prelazim
mućke tvrdnje g. pisca, kojime nam šumarom a priori nieže
sposobnost razpravljanja takovih pitanja, imovnim obdinam
predbacuje površnost, a meni nepoznavanje potrebnih zakonskih
ustanova.


Prepuštajuć to kritici p, n. gg. Čitaoca, prelazim na stvarni
dio protuodgovora:


Ađ pitanje I.


Na pitanje:


»Na kojem se temelju odredjuje kompetencija ogrjevnog
drva onim pravoužitnicima, čije se pravo temelji na §.1. si. e)
naputka A. ? odgovara g. pisac (na strani 263.):


»Pravoužitnicima kategorije §. 1. slovo e) naputka A.
imade se odmjeriti kompetencija ogrjevnih drva prema veličini
njihovog posjeda, a prema načelima §. 7. naputka A.« dočim
sam ja (na strani 405.) odgovorio na to pitanje doslovce:


„Kompetencija pravoužitnika, kojih se pravo temelji na
§. 1. si. e) odredjuje se vazd a na temelju izmjere pripadnosti
Vi selišta«.


Tko god prispodobi hladnokrvno oba ova odgovora, mora
odmah razabrati, da su podpuno suglasni! Oba kažu ma na
dlaku isto, u samo drugima riečima.


Svrhom mog odgovora bila je želja, da se odklone nejasnosti,
koje bi po mom mienju mogao odgovor g. pisca prouzrokovati.