DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br, 6. u ZAGREBU, 1. lipnja 1899. God. XXIII.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/a stranice 4 for.; za Va stranice
2 for. 70 novo.; za ´A stranice 2 for. — Za višeljratno uvrštenje primjerena popustbina.


Ogrjevna drvarija^ rim. kat. dušobrižnoga
svećenstva** u području bivše hrv.-slav. vojne
Krajine.


Pitanje o ogrjevnoj drvariji rim. kat. dušobrižnoga svedenstva
u bivšoj hrv.-slav. vojnoj Krajini a s tim i pitanje o
pravnoj naravi te drvarije riješeno je u načelu naputkom A.
za provedbu u §. 4. zakonom od 8. lipnja 1871. o otkupu
šumskih služnosti odredjenoga uredjenja načina i mjere zajedničkoga
uživanja šuma i šumskoga tla za pravoužitnike po pukovnijskim
kotarima***. Taj naime naputak izriče, da se ova
drvarija osniva što na pravoužitničtvu crkvenih općina
(pravije župnih nadarbina) u šumama imovnih općina, što opet


* Pod ovim nazivom razumijevamo u opće pravo na dobivanje besplatnoga
ogrjevnoga drva odnosno i tomu pravu odgovarajuću dužnost bez obzira na pravni
naslov, na kojemu se to pravo i dužnost temelji (da li na služnosti, luknu i t. đ.).
** Samo kratkoće radi služimo se za oznaku ovlaštenoga subjekta rijećima
„rk. dušobrižno svećenstvo" ili samo „rk. svećenstvo". Ispravna bi naime oznaka
toga subjekta bila „rk. župne nadarbine".


*** List zemaljske uprave za hrv.-slav. vojnu Krajinu od 16. srpnja 1881.,
kom. XI. Navedeni je naputak proglašen zajedno sa zakonom od 11. srpnja 1881.
kojim se razjašnjuju odnosno preinaćuju neke ustanove zakona od 15. lipnja 1873_
0 imovnim općinama u hrv.-slav. vojnoj Krajini, kao sastavni njegov dio okružnicom


c. kr. glavnog zapovjedničtva u Zagrebu kao krajiške zem. upravne oblasti od
16. srpnja 1881. kr. upr. predsjednićtva br. 2314.