DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 286 —


na lukn u (§§. 1. i 4. cit. naputka). No baš poradi toga, što
je zakon priznao opstanak ogrjevne drvarije rk. svećenstva u
području bivše vojne Krajine kao lukna, to jest kao podavanja,
što su ga župljani kao pravoužitnici imovnih općina iz svoj e
vlastite kompetencije na ogrjevnom drvu dužni davati
rk. svećenstvu, baš poradi toga dižu se glasovi od strane pučanstva
i oblasti, da bi.se u dotičnim dijelovima Krajine* taj
teret sa ledja naroda svalio, ter se i ondje župne nadarbine
proglasile pravoužitnicama imovnih općina, dok bi župljani
bili dužni dotičnu kompetenciju drva samo izradjivati i dovažati.


Ovi su glasovi posve razumljivi, kad se uvaže razlozi, na
kojima se temelje.


U pojmu lukna leži, da je ono daća, koja se ima u naravi
davati, a sastoji u različitim proizvodima gospodarstva.
Institut lukna pretpostavlja, da obvezanici dotične prirodnine
proizvode i da od njih imadu više nego što oni sami trebaju
za podmirenje potreba svoga kućanstva. S toga se lukno u
izvjesnoj prirodnim i ne može ustanoviti ondje, gdje se pučanstvo
proizvodnjom dotične prirodnine ne bavi ili gdje je
nema.


U području bivše hrv.-slav. vojne Krajine nekoć pojedinac
nije ni mogao imati svoje vlastite šume, niti je iz državnih
šuma smio uzimati više drva nego što mu je trebalo za njegovo
kućanstvo, pa za to i tu okolnost ubrajamo medju razloge,
s kojih mislimo da se u Krajini nije ni mogla osnovati institucija
lukna na ogrjevnom drvu, kako ćemo sve to kasnije
pobliže razložiti. Ako je medjutim zakonodavac priznao eksistenciju
lukna u bivšoj vojnoj Krajini i na ogrjevnom drvu,
a ono ipak nije podjedno osigurao za pojam lukna nužnih
pretpostava. Jer niti zakon od 8. lipnja 1871. o otkupu (izlu


* Ti su dijelovi sva t. zv. gornja Krajina i znatan dio banske Krajine, dok
su župne nadarbine po svoj varaždinskoj i slavonskoj Krajini — uz neke iznimke u
potonjoj — pravoužitnice imov. općina, a župljani su samo dužni dotičnu kompetenciju
drva izradjivati i privažati.