DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 288 —


budi opet po njihovoj službi ta stvar zanima, pružinao kakvu
takvu sliku o razvoju i uredjenju ogrjevne drvarije rk. svećenstve
u biv. Krajini. Osim toga mislimo, da de ovi podaci kao
materijal poslužiti modi onomu, koji se bude potanje htio baviti
tim pitanjem.


A) Po provedbe zakona od 8. lipnja 1871. o segregaciji.


I. Propisi.
Za cijelo područje bivše hrv.-slav. vojne Krajine nijesu
nigda izdani općeniti kakovi propisi glede ogrjevne drvarije rk.
svećenstva, nego uvijek samo za pojedine dijelove Krajine, pa
ćemo ih za oto i navesti napose za svaki dio Krajine*.


1. Karlovačka Krajina.
U otpisu kr. dvor. ratnoga vijeća od 10. prosinca 1771.**,
kojim se generalkomandama za karlovačku, varaždinsku i slavonsku
Krajinu priopćuje prev. riješenje, izdano povodom prijedloga
katoličkoga episkopata glede regulacije rk. župa u Krajini,
navodi se medju prihodnim vrelima za pokriće dotacionih potreba
kuratnoga klera za karlovačku Krajinu i ova stavka:


»Die von den Griinitzern jedem Seelsorger zu liefernde
Fuhre n oder Saumpferde mit Holz 1077 fr. 36 kr.« A
medju dalnjim odredbama toga otpisa veli se, da se karlovački
graničari ne mogu pridržati na druga kakova župnička podavaja
nego ona ». . . . welche vermog der vorstehenden a. h.
Anordnung nun in der neu vorgeschriebenen StoU-Gebiihr und
in der von jedem Haus dem Seelsorger liefernden
Fuhr Holz a 9 kr. in allem besteht«.


Na ovu odredbu upućuje izrijekom i otpis kr. dvor. rat.
vijeća od 29. siječnja 1816. broj 505.*** veleći, da se njegov
otpis od 31. srpnja 1818. broj 2402.**** (koji ćemo niže po


* Ovaka je razdioba shodna i radi lakšega tumačenja pojedinih propisa.
** Zbirka naredaba bogoštovne struke, sv. I., str. 179.—207.
*** Ovaj otpis citira i Hostinek: Die k. u. k. Militargrenze, Wien I., str. 88.
"*** Zbirka naredaba bogošt. struke, I. sv., str. 95. i si.