DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 7     <-- 7 -->        PDF

- 289 —
tanje spomenuti) proteže samo na varaždinsku Krajinu » . . . .
nachdem die Seelsorger in der Karlstadter Granze zufolge der
urspriinglichen Pfarregulirung von jedem eigepfarrten
Haus eine Fuhr Holz 2 Schuh hoch und eben so viel
breit zu empfangen, und dafiir 9 kr. von ihrer Dotation in
den Pfarrdotirungsfond zuriiekzulassen haben«.


2. Banska Krajina.*
»Za ovu su Krajinu prema sadržaju otpisa kr. dvor. rat.
vijeda od 13. ožujka 1835. br. 738. otpisima od 28. veljače
1801. broj 466 i 20. prosinca 1803. broj 2402 izdani posebni
propisi glede ogrjevnoga drva rk. svećenstva. Ako se ovi potonji
otpisi i ne mogu pronaći u arkivu bivše generalkomande,
a ono proizlazi iz izvještaja banskih dviju pukovnija, pak iz
otpisa dvor. rat. vijeća od 19. svibnja 1850. broj 2077 i od


10. prosinca 1852. broj 4616, da za katoličke župe banske
Krajine zapravo nigda nije ustanovljena kakova pristojba na
ogrjevnom drvu, koju bi svećenstvo imalo pravo zahtijevati od
erara; ali su župljani bili dužni izraditi i privesti ono drvo,
što ga je svećenstvo uz platež šumske takse dobivalo iz državnih
šuma (?); i to su župljani činili ili besplatno na račun
opć robote (§. 135. Grtinz-Grrund-Gesetz od g. 1807.) ili opet
uz naknadu propisane pristojbe za sječenje i privoz drva«.
3. Varaždinska Krajina.
Po citiranom već otpisu dvor. rat. vijeća od 30. prosinca
1771. nijesu imali krajišnici u varaždinskom generalatu davati
rk. župnicima ništa osim bira u gotovu novcu, i to po jutru
zemlje 4nč. »....janichteinmal einiges Holz...
wie doch die Granizer in Slavonien und zum Theil auch in
dem Karlstiidter-Generalat zu thuen verbunden sind«.


* Glede ogrjevna drvarije rk. svećenstva u banskoj Krajini nijesam mogao u
službenim spisima, koji su mi na raspolaganje bili, naći niti izvornika niti prijepisa
kakovih propisa, pa se s toga stanje drvarije za taj dio Krajine prikazuje po podacima i
po razlaganju sadržanom u mnijenju pravosudnog odjela krajiške zem. uprave, kako
je navedeno u povjerenstvenom zapisniku od 10. siječnja 1878. o tom predmetu. Da
ovo razlaganje baš ne podaje jasne slike, to će pozorni čitalac odmah primijetiti.