DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 290 —


Otpis dvor. rat. vijeća od 31. srpnja 1813. br. 2402,
izdan na temelju prev. riješenja od 15. lipnja 1813. o regulaciji
rkt, župa u biv. varaždinskoj Krajini, ostavlja rkt. svećenstvu
dopitanu pristojbu na ogrjevnom drvu (kada je to uslijedilo,
nije poznato) ovom odredbom :


»Das von der Geistlichkeit gemachte Ansuchen, ihnen die
bewilligte Brennholzgebiihr noch ferner zu belassen, unterliegt
keinem Anstande, und es hat bei der bisherigen Ausmass an
Brennholz von 20 Klaftern fiir einen Pfarrer oder Pfarradministrator
und von 10 Klaftern fiir einen Kaplan gegen Zuriicklassung
von 48 kr. per Klafter von der Congrua fiir den Dotationsfond
noch fortan zu verbleiben«.


Prev. riješenjem od 25. srpnja 1851., intimiranim otpisom


c. kr. ministarstva rata od 29. srpnja 1851. broj 4044, uzdržava
se ovaj propis i nadalje u kreposti s tom preinakom, da
su župnici dužni naknaditi župnim općinama u ime izradbe i
dovoza drva umjesto dotadanje pristojbe od 48 nč. pristojbu
od 3 for. po hvatu, koja da odgovara današnjim (t. j . g. 1851.)
cijenama radnje.
Medjutim je otpisom vrhov. zapovjedništva vojske od


25. kolovoza 1853. broj 858 uz sporazumak zagrebačkoga nadbiskupa
snižena pristojba ogrjevnoga drva za župnike na 10, a
za kapelane na 4 hvata i podjedno dignuta dužnost svećenstva
naknadjivati župn.-općinama izradbu i dovoz drvi.
4. Slavonska Krajina.
Najstariji poznati propis, kojim se ustanovljuje pravo svećenstva
na ogrjev, drvo u slavonskoj Krajini, jeste t. zv. Colnićeva
konvencija od 1769. Mjeseca lipnja te godine učiniše
naime zastupnik vojnog zapovjednićtva u Osijeku pukovnik


V


Ljudevit grof Domhof i djakovački biskup Colnić sporazumno
prijedlog glede uredjenja stole i lukna u slavonskim župama u
području osječkoga generalata, koji je Nj. Veličanstvo i odobrilo.
U tom se regulativu ustanovljuje, da je svaka župa dužna
svomu župniku do Božića dati 80 hv. ogrjevnih drva, a potrh
toga jošt i 12 liv. za kapelana.