DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 291 —


U opetovano citiranom otpisu dvor. rat. vijeda od 10. prosinca
1771. navodi se medju prihodnim vrelima za pokriće
dotacionih potreba kuratnoga klera u slavonskoj krajini medju
ostalima i ova stavka:


» . . . . dann betragen die von den Granizern ihren Pfarern
ohnentgeltlich zu liefernde 1553´A Klafter Holz, ž 1 fl.
gerechnet, 1553 fr. 15 kr.«


Konačno dozvoljuje otpis dvor. rat. vijeća od 7. srpnja
1819. broj 2983* na temelju prev. riješenja pristojbu na ogrjevnom
drvu za župnike na starim župama sa 40 hv., a za nasljednike
im sa 30 hv., za župnike pak na novim župama
sa 20 hv., napokon za kapelane na starim župama sa 12 hv.


II. Pravna narav.
Ni u jednom od ovih navedenih temeljnih propisa ne govori
se 0 ogrjevnom drvu svećenstva više štogodj osim onoga,
što je gore pod I. citirano, a po gotovu tu ne ima spomena o
kakom opredijeljenju pravne naravi ogrjevne drvarije svećenstva.
Za oto ne preostaje ino, nego pokušati, da tu pravnu narav
odredimo što na temelju ostalih ustanova dotičnih propisa, što
opet iz općih pravnih prilika rk. župa u Krajini te pravnih
odnošaja pučanstva krajiškoga.


Pitanje o pravnoj naravi prava rk. svećenstva na ogrjevno
drvo u biv. Krajini bilo je već predmetom raspravljanja, i to
onim povodom, kadno je izdan zakon od 8. lipnja 1871. o otkupu
šumskih služnosti u vojnoj Krajini,** pa se u tada razvojačenoj
varaždinskoj Krajini porodilo pitanje, da li je iza
segregacije šuma u Krajini država ili su imovne općine dužne
opskrbljivati rk. svećenstvo ogrjevnim drvom.


Ovo je pitanje raspravljalo posebno povjerenstvo, koje se
sastojalo od izaslanika krajiške zem. uprave, kr. zem. vlade i
financijalne oblasti, ali ga nije riješilo, kako ćemo niže dalje


* Citira ga i H o s t i n e k, ibiđ., sv. I. str. 89.
** List zem. uprave za hrv.-slav. Vojnu Krajinu od 18. siječnja 1872., kom. II.