DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1899 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 439 —


za Austriju


Izvoz iz "Uvoz u


veći


Ugarske Ugarsku


Uvoz Izvoz
Vagon po 100 metr. centi


Ogrievnog drva . . . 5314 (6151*) 463 (538) 4851 Gradja i tvorivo, tvrdo 2427 (1841) 56 (48) 2371 Građja i tvorivo, mehko 2544 (2637) 798 (693) 1746 Smrekovo kolje . . . 63 (27) 150 (138) — 87
Rudarsko drvo . . . 5414 (3838) 38 (62) 6371 Dužice, tvrdo ... . 3238 (4232) 126 (86) 3112 Željeznižke pođvlake 4506 (4157) 17 (10) 4489 Kezana roba, tvrda . . 6371 (5723) 695 (778) 5676 Rezana roba, mehka 8728 (7768) 20550 (18550) — 11822
Šindra 31 (18) 1262 (1117) — 1231
Vinogradarsko kolje 33 (48) 517 (439) — 494
Vrbove šibe ... . 31 (41) 7 (4) 24


Prema tomu bio je uvoz iz Ugarske (zajeduo sa Hrvatskom i Slavonijom)
u Austriji za circa 14.000 vagona veći nego li iz Austrije u
Ugarsku, te je taj uvoz i izvoz porasao od g. 1897. na g. 1898. za okruglo
2200 vagona. Kazlika u novcu još je veća ako se uzme u obzir novčana
vriednost istoga; jer Ugarska i mi izvažamo u Cislitaviju većinom cienjeno
tvrdo drvo (ponajviše hrastovo), doeim se uvoz iz Cislitavije u Tranlitaviju
sastoji većinom od manje vriedne mekane robe: trupaca i dasaka.
Sav izvoz Ugarske (sa Hrvatskom i Slavonijom) iznosio je polag službenih
izvještaja g. 1898. u cielosti 88.616 vagona od toga oko 45 % u Austriju
a BS^/a t. j . oko 50.000 vagona direktno u inozemstvo. Uzev svu množinu
drva u obzir, koja se je iz čitave monarkije u inozemstvo izvezla,
ođpada od toga 25"/^ na Ugarsku a 75 % n^ Austriju.


Sav uvoz drva u Ugarsku (sa Hrvatskom i Slavonijom) iznosio je
u g. 1898. 38 650 vagona. Na tom uvozu participirala je Austrija sa
64% dočim ostatak od 36"/Q ođpada na druge zemlje i to ponajviše na
Rumunjsku i Bosnu.


Različite viesti i sitnice.


Zadnji slušatelji šumarstva u Križeveili svršili su koncem
srpnja t. g. III. šumarski tečaj, te time kr. gospodarsko i šumarsko učilište
križevačko kao šumarsk o učilište počam od ovoga mjeseca više
ne obstoji, ustupiv svoje mjesto nakon 39 godišnjeg obstanka sasvim kr.
šumarskoj akademiji zagrebačkoj, koja je sada na široj podlogi pre-


U zagradi naznačeni brojevi odnose se na godinu 1897.