DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1899 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 440 —


uzela izobrazbu hrvatskog šumarskog podmladka. 0 važnosti, ustrojstvu
i djelovanju ovoga našega domaćega učilišta, nae´i c´e gg. članovi potanjih
ubavjesti u »svečanom broju«.


Konačnom izpitu pristupilo je svih zadnjih 14 slušatelja III. šum.
tečaja i jedan, koji je več prije svršio, nu izpitu se još podvrgao nije,
dakle u svem njih 15. Konačnim izpitom predsjedao je po prvi puta
vel. g. Franjo Krema kr. zemalj. školski nadzornik kao vladin povjerenik.
Rezultat izpita bio je taj, da su 12-torica pronadjeni osposobljenima
za šumarsku praksu, od toga 2 sa odlikom, dočim su od ostale
trojice 2 reprobovana na 2 mjeseca, a I na godinu dana.


Veleprodaja kod brodske imovne obdine. Gotovo svi naši dnevnici
donieli su viest, koja demontirana nije, i koja je u strane novine
prenesena, prem u jednom slučaju u pogriešnom izdanju— imovna je obćina
naime zamjenjena sa gradom Brodom u./S. — po kojoj je odlučilo zastupstvo
imov. obćine, da proda u svojih starih hrasticih, stabala u iznosu od
4 milijuna forinti. Time bi° imovna] obćina stvorila nepotrošivu glavnicu,
od kamata koje bi se podmirivali godišnji troškovi za upravu,
porez i čuvanje. Doista posjeduje imov. obćina brodska mnogo starih za
sječu zrelih i prezrelih hrastika, u kojih mnoga stabla kvalitativno propadaju
i od godine do godine sve manje vriede; to bi činilo ovakovu
veleprodaju i s finaucijalne strane skroz opravdanom ; jedino bi se po
našem sudu moralo tom zgodom nastojati na toliko uplivati na ovlaštenika,
da svoj način gospodarenja pravodobno promiene, sijuć djetelinu i
drugo krmivo bilje, jer će se broj branje vina silno povećati, kraj kojega
oni svoj dosadanji pašnički način gospodarenja pridržati ne mogu. Upravo
smo onom prigodom, kad smo posjetili šume ove imov. obćine, imali
priliku konstatovati, da se u području ove imov. obćine djetelina vrlo
malo goji a da je množtvo blaga, koje se na ogromnih nu praznih pašnjacih
pase, slabo i kržljavo. Po našem sudu mogla bi imovna obćina kao
moćni faktor i u pogledu sijanja krmivog bilja mnogo učiniti i racijonalnom
uzgoju blaga u tih krajevih put prokrčiti.


Požar tTornice za izradbu drvne robe u Križevcih. U Križevcih
obstoji već kojih 15 godina renomirana tvornica za izradbu drvne
robe, koja većinom troši bukovinu i od nje pravi držala za kefe (četke)
a osim toga proizvodi još drugu manju robu i izradjuje kao polusirovinu
štapove. Ova tvornica, vlastničtvo g. S. Schwarza, osim ciglane jedina
je tvornica u Križevcih i u okolišju križevačkom, te je zadnjih godina
znatnije proširena. Zadnjih dana proš. mjes. porodila se je u sred
noći u njoj vatra, te je čitava tvornica za kratko vrieme sa svimi strojevi
i gotovim materijalom podpunoma izgorjela, unatoč dosta brze vatrogasne
pomoći. Žalibože bila je tvornica dosta slabo osjegurana. Nadamo