DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1899 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 442 —


Grradnja kr. šum. raTnateljstra u Zagrebu dobro napreduje


akoprem se je tekar oko 15. srpnja gradnjom odpočelo, mi kako se ove


godine u Zagrebu manje gradi nego li prijašnjih godina, pa je radnih


sila i na pretek, ne ima sumnje, da će ova zgrada još ljetos pravodobno


pod krov doći.


PfisteroTa Impregnacija drva. I izvan naših šumarskih krugova


dobro poznati g, Pfister, bivši šumarski mjernik u Zagrebu, koje je u


zadnje vrieme u Bugarskoj boravio i tamo se svojim načinom impregna


cije bavio impregniranjem željezničkih podvlaka za nove bugarske željez


ničke pruge, popravio je donekle taj svoj način impregnacije, odstraniv


neke mane iste. Ovaj popravljeni način opisao je g. Pfister u »Oesterr.


Forst- u, Jagdzeitung« pa ćemo se na preinake, ove kod nas obće poznate


metode, u kojem od budućih brojeva osvrnuti a isto tako i na po njemu


preporučeni način presadjivanja mladih šumskih biljka pomoeju furnira.


Ciene živeža od godine 1800—1898. vanredno su poskupile, a
ujedno je novac mnogo od svoje vriednosti izgubio. Ciene su živeža navlastito
od g. 1848. do sada vanredno poskočile. Profesor Hickmann sabrao
je odnosna statistička data iz kojih proizlazi, da je za isti novac za koji
se danas 1 klgr. govedine dobiva, dobilo 1875. 2 klgr., g. 1848. 3 klgr.
a g. 1800. čak 7 klgr. Manje je poskupilo brašno. Vino je poskupilo
od g. 1848. do sada za 2^/,^ puta. Obćenito vriedi danas 100 for. izdanih
za živež toliko, koliko je vriedilo g. 1848. 35—40 for. t. j . današnjoj
plaći od 1000 for. odgovarala je plaća od tada 350—400 for. godišnjih.
Koliko je pako poskupilo drvo, navlastito drvo za tehničku uporabu,
dobro je svakom starijem šumaru poznato. Profesor Hickmann dolazi do
zaključka da ljudi danas obzirom na potrošak živeža slabije živu, a da
je tomu ponajglavniji razlog prelaz iz naturalnoga gospodarstva u novčano
i kreditno gospodarstvo.


Konserviranje drva pomo<5ju elektriciteta. Kako čitamo u
>Oesterr. Forst- u. Jagdzeitung« počeli su u najnovije doba u Americi
konservirati drvo pomoćju elektriciteta, te vele, da bi polag dosadanjih
rezultata mogao imati ovaj način konserviranja veliku budućnost, nu
dobro je viesti iz Amerike primati svagda velikom rezervom.


NOTO željezo za hvatanje vrana i svraka od tvorničara Grella
i dr. u Hajnau hvale u listu »Weidmannsheil« kao osobito sgodna. Ista
se namještaju, kao da su u gnjezđu smještena jaja, pa dolaze ne samo
svrake i vrane već i ostali tamanitelji jaja navlastito lasice i rado se
hvataju u tih željezih. Preporučuju ih osobito za fazanerije kao i za sve
one krajeve, gdje ima mnogo trčaka.


Zemlja kao gorivo. Kako »Heilbronner Neckarzeitung« piše, učinjen
je u zadnje vrieme osobiti izum, koji ako bi doista vriedio, bio bi kadar