DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1899 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 443 velike
štete nanieti šumogojstvu. Polag opisa gornjih uoviaa sastoji taj
izum u tom, da se je pronašlo paljivo koje sastoji od 95"/^ zemlje i 57o
ostalih primjesa — što je dakako tajna — pa da se tim materialom
mogu ložiti peći i t. d. u obće da je tada takova zemlja kadra podpunoma
iztisnuti drvo i kameni ugljen kao paljivo. K ovoj viesti dometnuti
nam je samo toliko, da ima više puta izuma, koji u malom vrieđe,
nu u velikom gotovo nikakove praktične vrieđnosti ue imaju.


NoTa plemenita rilba u Europi. Kako u >Centralblattu f. d. G,
Porstwesen«; čitamo, uspjelo je ribogojcu Jaffe´u dopremiti u Europu
plemenitu vrst amerikanske pastrve poznate pod imenom Salmo purpurata
(Purpur oder Rothkelchenforelle) potičuće iz sjeverozapadnoga kraja
sjeveroamerikanskih združenih država. Dugo se je vremena mislilo, da
to nije moguće provesti; nu Jaffe nije se dao zaplašiti prigovori Amerikanaca,
pak mu je uz velike potežkoće kod transporta uspjelo znatniju
količinu jaja u Europu transportirati, iz kojih su se mlade pastrve izvalile
i dobro napreduju.


Promjerka koja pokazuje zbroj temeljnica (Kreisfliiehen-Zahlkluppe)
opisuje u 7. broju frankfurtske »Allg. Forst u. Jagdtzeitung«
prof. VVimmenauer i priobćuje ujedno rezultate postignute ovom promjerkom
i koji se vrlo malo razlikuju od izračunanih temeljnica. Kod
193 stabala nadjeno je ovom prorajerkom da iznosi zbroj temeljnica ovih
stabala upravo 5203 m^, dočim točnim izračunanjem upravo 52 m^. Ovo
je upravo sjajan rezultat, pa bi se poraba ove promjerke u praktične
svrhe i našim stručnjakom preporučiti mogla. Ovakovu promjerku izradjuje
u Giessenu g. W. Sporhase za cienu od 70 maraka (oko 42 for,).
Kod više exemplara obećaje znatniji popust.


Pitanje o pošumljiranju na njemačkom posjedu u Africi
razpravlja se u njemačkih stručnih glasilib, pošto mnogi tamošnji krajevi
oskudjevaju na šumami. Potanje pisao je o tom profesor Dr. Volkens ,
nu njegove tvrdnje donekle pobija u Dankelmanovu listu »Zeitsehrift
fur Forst u. Jagdwesen« prof. Mayr, akoprem je i on o potrebi pošum-
Ijivanja, koje ima u velike svrhu popraviti tamošnje loše podneblje, pođpuuoma
uvjeren. Kako se vidi Njemci kane na svcij afrikanski posjed i
trošiti, a ne samo ga izcrpljivati.


Broj 1581. — 1899.


Natječaj.


Kod otočke imovne obdine izpražnjeno je mjesto kotarskog Šumara
Sa sjedištem u Otočcu.


Tim mjestom skopčana je plaća najnižeg stepena X. daevnog razreda
od 800 for. godišnje, osim toga stanarina od 175 for., paušal za uzdr