DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1899 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 444 —


žavanje konja ođ 350 for., u ime odštete deputatuog zemljišta 50 for.,
a ogrievnih drva 63 for. te propisane dnevnice za izvanjsko službovanje.


Molitelji, koji to mjesto polučiti žele, neka svoje propisno biljegovano
molbe do 10. kolovoza t. g. pođpisatom šumsko gospodarstvenom
uredu podnesu, te izkažu:


1. Krstni list;
2. Svjedočba o svršenih strukovnih naucih i položenom državnom
izpitu, te dosađanjem službovanju.
3. Liečničkom svjedočboni u kojoj mora biti izrično iztaknuto, da
je molitelj podpuno zdrav i kriepak za napornu šumarsku službu u planinskih
predjelih.
4. Svjedočbom nadležne političke oblasti o vladanju u svakom pogledu,
u kojoj ujedno treba naznačiti je li molitelj oženjen i koliko ima
djece.
Namještenje je prvu godinu privremeno, a nakon dokazane sposobnosti
definitivno uz pravo na mirovinu za sebe, udovu i djecu.


Šumsko-gospodarstveni ured.


Broj 22. šum.
1899.


Natječaj.


Kod vlastelinstva kneza Schaumburg Lippe-a Virovitica u Slavoniji
imade se sa


1. listopadom 1899.
popuniti mjesto


Šumarskog pristava za pisarničku službu


sa liepim rukopisom, te koji je njemačkom i hrvatskom jeziku vješt i
svršio sa dobrim uspjehom koju srednju šumarsku školu.
Plaća mjesečno 50 for. uz bezplatan stan i ogrievna drva bez
privoza.
Molbe obložene sa prepisi svjedočba imadu se kneževskom nadzorničtvu
šuma u Virovitici (Slavonija) priposlati.


^adzornictvo šuma vlastelinstva kneza Schaumburg
Lippe-a.


u Virovitici, dne 9. srpnja 1899.