DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 457 —


U našem hrvatskom narodu, jeste od nekada razvijen
zadružni život. Svaka zadruga imala je svoju zadružnu šumu,
koja potiče od zemljištnog uredjenja (razriešenje kmetstva).


Osim toga, ima na mnogim mjestima i većih posjednika t. j .
plemićkih obitelji, slobodnjakti i t. d.


Prije 20—30 godina, stajale su se naše zadruge i posjednici
— dobro. — A danas! — Od kako je odpočelo ciepanje
i dieljenje posjeda, razdjeljene su i njihove šume.


Mjesto jednoga vlastnika (zadruge, posjednika i t. d.)
imamo danas mnoge; na jednom te istom prijašnjem kompleksu,
kolike li razlike!


Prije mogli su svi članovi namiriti svoje potrebe u zajedničkoj
šumi, dočim danas nemože svaki u svojoj šumi!


Tim dieljenjem šuma, dobili smo male šumovlastnike, koji
imaju šumu — većinom na absolutnom šumskom tlu — u
površini od 100 i manje D hvati.


U mojem praktičnom djelovanju osvjedočio sam se o tome
naročito u hrvatskom Zagorju.


Padi prenapučenosti, a i radi inih potreba, sječe svaki
svoju šumu, nitko si ne može ali pomisliti posljedice, što će
otuda doći!


Harači se i krči šuma na sve strane! (Velike
šume valjda ne, nego samo malene šumice, na krčenje kojih se
od strane oblasti toliko ne pazi. Ur.)


Uzmimo samo u ruke kataster i gruntovnicu, pak sravnimo
površinu šuma, sa onom u naravi, — kolike li razlike! ? —
Za pravo možemo uztvrditi, da je razlika na površini za ´/s, a
na mjestima Vs, a dapače u mnogim slučajevima nestalo je ciele
šume. Katastralna izmjera, bila je prije 25—-30 godina, pak
kolike li sada razlike?


Kakova li nas čeka budućnost?
U novije doba, odpočela je parcelacija većih vlastelinstva,
većih posjeda i t. d.
Gotovo svakom ovakovom poduzeću je svrha,
šumu izsječi, drva prodati i tlo parcelirati!