DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 12     <-- 12 -->        PDF

- 458 —
Ovo opažamo naročito u ravnici. Pak gdje je još tlo prikladno
za oranicu, ono se krči.


Tako nam se eto umanjuje površina šuma. Na razmjer
šume ali, prama ostalim kulturama — kao da se dosta ne pazi.


Suma očito svaki dan nestaje u nekih krajevih.


Istina bog, ostaju veliki šum. kompleksi, ali malih nestaje.


Čudimo se s toga raznim elementarnim nepogodam ?
Uzroci ali leže dielom u haračenju i krčenju šuma!


Naš šumski zakon postoji već dugo; ali radi prije neuredjene
šumar, službe, nije bilo šum. osoblja, koje bi pazilo
na ustanove §. 2. i §. 4. š. z.


Istina bog, naredbom vis. kr. zem. vlade od 18./II. 1886.
br. 7527. odredjeno je bilo, da tadašnji obć. šumari »oštro
paze«, kako se sa sumarni njihova područja postupa i gospodari.
Nu poradi — do tada — neuredjene šum. službe i pomanjkanja
osoblja, nije bilo moguće, na male šumske posjednike
paziti. Hvala Bogu i u tom je sada mnogo
bolje!


Zakonom od 22. siečnja 1894. uredjena je šumarsko-tehnička
služba, kod političke uprave; dočim zakonom od 26. ožujka
1894. uredjuje se stručna uprava i šumsko-gospodarenje u
šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom.


U §. 14. i 15. ovoga zakona propisi su jasni, glede šum&,
koje leže na »absolutnom šumskom tlu«, naročito koje nose
na sebi karakter označen u §§. 6. i 7. š. z.


Glavna zadaća jeste, da se ovakove šume čim
prije proglase kao »zaštitne šume!« Tim će iste doći
pod nadzor oblasti i pod pazku šumarsko-tehničkog osoblja.


Nadzor — i pazka istih —- biti će tada lagan i pregledan;
što do sada nije moguće bilo.


Nadalje držim, treba iztražiti sve šume, u kojih je učinjen prekršaj
§. 2. i §. 4. š. z. — koja su »šumišta« na »absolut.
šum. tlu«, a nose na sebi karakter, označen u §. 6. i 7. š. z.
te ih treba takodjer staviti pod nadzor »zaštitnih šuma« ! —
ali, nakon toga treba energično preduzeti mjere, propisane u