DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 460 —


Ova šumišta idu u susret, da jednom postanu kras; a da
ih već ima, možemo to vidjeti u Zagorju.
Pogledajmo okolicu. Bednja (klenovnička gora), Jasenje
gor. i dol. Kastelj, Cesargradsku goru i t. d.


A da toga i u drugim djelovima lirv. domovine ima, poznata
je stvar. Mi sada ne opažamo danomice propadanje privatnih
šuma; nu nakou nekoliko decenija, biti ćemo razočareni
nad silnim gubitkom šum. tla.


Ovo nerazmjerje šum. tla prama cielokupnoj površini moglo
bi se osvetiti potomstvu.
Vidimo to u Francuzkoj, Spaniji (najnoviji dogodjaj u
Madridu) i druguda.
Tuče, poplave, vihrovi i t. d. to su dnevne novosti, kako


u vanjskom svietu, tako i kod nas.
A to je i naravna posljedica!
Usljed umanjenja šum. tla, na cieloj zemalj. površini, mie


njaju se u obće zračne struje i t. d. te s toga dolaze razne


elementarne nepogode.
Ovo obćenito pravilo vriedi i za nas.
Naprednije zemlje, posvetile su s toga veliku pažnju, da


svoje gorje (Pireneje, Apenine, Alpe i t. d.) pošume. Tako je
i kod nas u Primorju, nu, da se kod nas bitstvo šume uzdrži;
da se »haračenje i krčenje« privatnih šuma preprieči,
mislim da bi valjalo u obćem interesu sliedeće preduzeti:


1. u svakom pojedinom kotaru neka se popisu svi privatni
šumovlastnici, uz oznaku par. broj, površine šume, te
kratki sadržaj opisa tla i sastojine.
2. iz ovoga izkaza, dao bi se na temelju katastralnog
operata — sastaviti pregledni izkaz, svih poharačenih i izkrčenih
šuma, te praznih šumišta.
3. prema konfiguraciji tla (i prema pojedinim poreznim
obćinama), dao bi se iz izkaza toč. 1. i 2. sastaviti točan izkaz
svih onih šuma, koje nose na sebi karakter označen u §§. 6. i
7. 19. i 20. š. z. Kod svih ovih šuma trebao bi se provesti
oblastni postupak, te iste šume proglasiti »zaštitnim
šumama« —odnosno staviti ih pod zabranu.