DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 461 —


4. kada je oblastni postupak konačno dovršen, neka se
sa takovim privatnim šumama postupa u smislu §§. 1., 14. i
15. zakona od 26. ožujka 1894., kojim se uredjuje stručna
uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim
javnim nadzorom.
5. prigodom sastavka popisa šuma, prema toč. 2. ima
se osobito u obzir uzeti na sastav tla t. j . da li je izkrčeno tlo,
na »absolutnom šum. tlu«, ili je sposobno za oranicu.
Ako je šumsko tlo sposobno za oranicu ili livadu, neka
se kao takova ostavi i putem »katastralne očevidnosti« promjena
kulture provede, odnosno naknadna dozvola pretvorbe izbodi.


Sa svim drugim ostalim krčevinama i praznim šumištima,
imao bi se provesti postupak označen gore u točki 3. i 4.; odnosno
treba poprimit mjere označene u §. 3. i 10. š. z.


6. da se ali sve ove mjere provesti budu mogle, od prieke
je potrebe sliedeče:
a) u §. 49. provedbene naredbe, visoke kr. zemalj. vlade
od 15. srpnja 1895. br. 35633. predvidjeno jeste, da će se
»šumska biljevišta i razsadnjaci ustrojiti iz zemaljskih sredstava.
To ustrojstvo zemaljskih šumskih vrtova u gorskim
predjelima, jeste od velike važnosti. Bez toga ne može biti napredka.
Ta vidimo kod nas u svim narodno-gospodarstvenim
granama, da bez subvencije i podhvata visoke vlade, neima
nigdje napredka.


Tako je i u šumarstvu!


Našim šumskim maloposjednicima, treba pružiti vrelo od
kuda da si biljke nabave. Kada im to omogućeno bude, tada
će i oni moć i a i morat i udovoljiti oblastnim odredbama


t. j. §. 3. š. z.
b) kako na Krasu, tako bi se mogle i u ovim stranama
podieljivati nagrade iz zemalj. sredstavah seljacima, koji svojevoljno
podižu »branjevine«, prazna šumišta nasadjuju i t. d.
Nebi trebalo velikih svota, a uspjeh bi se polučio.


c) utamaniti koze u svim gorskim šumovitim predjelima.
d) upravne i urbarne obćine, morale bi doprinašati godišnje
prinose, da se uzdrže »kotarski šumski vrtovi«. Iz svih