DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 463 —


Nerod ili prosti bagrem´*´ u budućnosti naših urb.
zemljištnih zajednica.


Piše Š. Bellamari(5, kr. kot. šumar.


Prije 4—5 godina, prigodom obdržavauja glavne skupštine
hrv.-slav. šumarskog družtva u Zagrebu, razvio se je
razgovor medju nekojom gospodom sustručari, o po meni zavedenom
uzgoju neroda (akacije) u šumama urb. zemlj. zajednica
i na obraslim pašnjacima, koji su importiranje i uzgoj
ovoga drveća u naše šume strogo odsudili, te naglasili, da je
to nepraktično i da se mi moramo držati ponajviše hrasta.


Žaleći, da se nisam desio u tom krugu, e da opravdam
svoj rad, evo me sada da javnim putem to učinim i na temelju
stečenog izkustva još bolje utvrdim opravdanost uzgoja akacije**.


Stupivši samostalno god. 1891. kao upravitelj šumskog
kotara Ludbreškog, prva mi bijaše briga, da upoznam sve urb.
obćine i njihovu šumsku površinu, broj urb. selišta, a što je
najglavnije, broj samostalnih ovlašlenika, odnosno ognjišta. Pro-
učivši temeljito sve i sravnivši godišnji etat pojedinih sastojina
sa brojem ognjišta i potreboću ogrievnog drva, za ista uvidio
sam, da godišnji etat sadanjeg srednjeg uzgoja, te 30-, odnosno
60-godišnju obhodnju i vrst drva, niti iz daleka ne pokriva
potreboću ovlaštenika na ogrievnom drvu.


Razlog ovoga pomanjkanja imade se tražiti u sliedećem:


Prigodom segregacije, dobile su naše urb. obćine u ime
šumske i pašničke kompetencije stanovitu, ali vrlo neznatnu
površinu na svako urb. selište i to od prilike 4—5 jutara, a
nekoje opet dobiše samo obrasle pašnjake u ime pašnjačke
i šumske pripadnosti.


Ovdje moram naročito iztaknuti okolnost — koja je obćenito
poznata — da su urb. obćine dobile vrlo loše šume
koje su prije segregacije poharačene, ili uslied nezazborite sječe
i paše u takovo stanje dospjele, da o potrajnom šumskom gospodarstvu
nije moglo biti govora.


* Kobinia paeuđo acacia.
** Pridržajem ovaj po našem puku obćenito prihvaćeni naziv, akoprem isti
skroz opravdan nije.