DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 465 Konačno
je povjerbina kneza Batthyany-a sa šumskom
površinom od 2768 jut. od koje je za šume ležeće u ravnici
sa površinom od 985 jutara, podieljena dozvola za izkrčenjepretvorbu u drugu vrst kulture tako, da sada ostaje samo 1783.
rali šume.


K tomu mora se još pridodati nješto privatnih kolinjaka
i time smo gotovi sa cielom šumskom površinom budbrežkog
kotara.


Da je ova šumska površina premalena za obskrbu žiteljstva
od 34.000 duša, koje ovaj kotar ima sa 4.500 kuća (stanje
od god. 1890.), to će mi se pi´iznati, ako se tome uvaži; da
se iz kotara ludbrežkog drvare ne samo njegovo žiteljstvo,
većgotovo i cielo žitelj stvo »Medjumurja«
gdje takorekud ništa ili vrlo malo — i to kraj dravske obale


— šuma imade.
Iztaknem li na dalje, da se broj ovlaštenika na pojedine
Tirb. obc. šume od vremena segregacije do danas, i to uslied
provedenih zadružnih dioba, razvrgnuda zajednica,
kupo-prodaja i t. d., mal ne i podvostručio, a dosliedno
tome i broj ognjišta, koja opet surazmjerno i veču gromadu
ogrievnog drva potrebuju, dočim je šumska površina ostala ista,
to se stručnjak mora ozbiljno pozabaviti ovim pitanjem, jer
nas čeka težka zadaća, da na istoj šumskoj površini uzgojimo
dvostruku gromadu. drva.


U podkriepu ovoga navesti ću primjer sa jednom urb.
obćinom.


Urb. zemlj. zajednica Poljanec dobila je putem segregacije
god. 1871. do 90 jutara šume na svojih 22 i *ls urb. sehšta.
Ovih 22 i */8 selišta sačinjavalo je tada 48 samostalnih
ovlastenikah sa istim brojem kuća. Uzmemo li poprieko, da
svaki od tih posjeduje samo jednu peć i kuhinju, dakle bijaše
tada 96 ognj išta.


Danas pako ova zemlj. zajednica imade 94 suovlaštenika,
dakle najmanje do 188 ognjišta, za koja
je potriebno skoro dvostruko toliko ogrievnog drva, dočim površina


34