DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 455 da
je kod nas za to vrlo zgodan »Gorski kotar«, koj imade
mnogo pilana i vapna, koje se takodjer kod toga rabi. Za fabrikaciju
ceceljne kiseline imade drvo ogromnu vriednost, jerbo
nema jeftinijeg materijala.


Koliku vriednost i važnost imadu produkti ove industrije,
razabrati će se najbolje iz brojeva, koji nam kazuju, koliko je
nekojih važnijih produkata godine 1898. u prometu bilo.


U Njemačku se je iste godine uvezlo centi izvezlo centi
ocatne kiseline 1.685 » 27.619 »
drvnog špirita 26.241 » 8.207 »
oksal. kiseline i oksalata kalijevog 870 » 23.539 »


Za oksalnu kiselinu plaćalo se je po 83 for. za lOO kg.
Za 40% ocatnu kiselinu (tehničku) po 33 for.


Drvo sastoji većim dielom iz celuloz e ili staničnine,
koju vidimo u dosta čistom stanju u obliku vate. I bieli fini
papir sastoji iz dosta čiste staničnine. Nekada su pravili papir
lih iz prnja, nu kako je potrošak papira brzo narasao, nije
dostajalo prnja, pa su posegli za celulozom nekih trava i paprati.
Kasnije su pokusima dokazali, da je drvo mnogo bolji
materijal za proizvodnju celuloze nego slama. Moderniji m
kemičarima uspjelo je drvo pretvoriti u substanciju,
koja je prikladna za fabrikaciju papira.
Danas se za oto mnogo drvene staničevine pripravlja, a time
i diže vriednost i kemička izradba drva.


Kratkim ovim člankom nije moguće prikazati u podpunoj
slici veliku ovu industriju; ograničio sam se samo na produkte,
kojih bi se proizvodnja eventualno danas ili sutra mogla dosta
lako kod nas rentirati. Na koncu želim joste prikazati koju
budućnost imade ova industrija.


Naša predja sastoji većim dielom iz bilinskih vlakanaca


t. j . iz staničnine. U novije vrieme kušali su celulozu drva
pretvoriti u oblik u kome bi se dala presti. Uspjelo je presti
vlakanca koja se nalaze izpod kore crnog duda i lipe, nu to su
još samo pokusi, koji će vremenom igrati veliku ulogu u obrtu
industriji.