DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 73     <-- 73 -->        PDF

— 583 —


Upliv šume na vjetrove, u koliko takove šuma izravno
ne prouzročuje, izražuje se naročito u smanjivanju brzine kroz
sumu i bližjoj okolici strujajudeg uzduha, usljeo česa se djelotvornija
insolacija i radiacija razvija. Visoka šuma ima i tu
sposobnost, da poradi nadvisivanja terraina struje uzduha
ublažuje i potiskuje, pa da i samo strujanje diže.


Izdašnija insolacija povisuje sposobnost transpiracije krošnji,,
dočim je usporivanje strujanja uzduha naročito u nižjih naslaga
uzrokom, da se izparivanje vlage polahko razvija.


Tomu dosljedno šuma prieči, da se gornje naslage tla brzo
ne izsuše, i zato šuma bez sumnje pri naoblaci usljed ovog klimatičkog
elementa, naime umanjivanja izparivanja djehije, i na
umanjivanje oborinš,; akoprem mjerilo tog umanivanja nije
bas od znamenitosti.


Usporivanje strujanja uzduha prouzročuje uzdizavanje strujanja
usljed šume, koje kao i kod svakog inog uzvišenog
terraina na povišenje oborina djeluje, dočim je ustanovljeno,
da se i umanjenjem brzine uzdušne struje oborina iimnažava.


Za prosudjenje upliva šume na postajanje vjetrovi,,
nuždna su još daljna opažanja, ter su u tom pravcu svakako
uvaženja vriedni predspomenuti navodi o pritisku uzduha.


Da šume i na naoblaku uplivaju, takodjer je sa opažanji
dokazano, što se naročito iztiče za dobe kad je šuma u punom
listu, dočim se u jesen ovaj upliv više mienja, ter je u obde sa
posljedci opažanja ustanovljeno, da se posredovanjem šume
oblaci sgušduju.


Ako se tvorba naoblake smatra kao stepen prelaza vodenih
para u oborinu, to se u tom promatranju iztiče djelovanje
šume, naročito po oborine, uharno i povoljno.


Obzirom na radiaciju i insolatiju primjetiti je, da naročito
listača za dobe vegetacije djelovanje obih elementa na tlo šume
slabi, no ipak obstoji djelovanje istih na površje krošnja,
obzirom na temperaturu i obzirom na razlike relativne vlage
prama okolišnom otvorenom polju.


Naoblaka posredovanjem šume stvorena ili povedana, nije
insolatij u prilog. (Nastavit de se).