DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1899 str. 95     <-- 95 -->        PDF

— 605 6.
Nakon uplate prvoga obroka kupovnine i poJpisa kupoprodajnog
ugovora po obim strankama, uslieđiti će se povjerenstvena doznaka
kupljenih stabala, nu izradjeno tehničko drvo nesmije se iz šume izvesti
prije podpune uplate ciele kupovnine.
7. Posebni dražbeni uvjeti mogu se viditi za uredovnih satih
kod podpisane kralj, županijske oblasti i kod kralj, kotarske oblasti
u Požegi, zatim kod kralj, kotarskog šumara u Kutjevu i Kaptolu.
Kralj, županijska oblast.


u Požegi, dne 12. rujna 1899.
Kr. podžupan.


Broj 1008. — 1899.


Oglas dražbe.


Temeljem visoke naredbe kr. zemaljske vlade od 27. kolovoza
1899. br. 56.046. prodavat će se dne 17. listopada 1899. u 11 sati
prije podne u sreza „Glibu" (Stankovac) l´b kilometra od rieke Kupe
udaljene šume 3.399 hrastova sa 3154"21 m´ za tehničku gradju
sposobni, u procienbenoj vriednosti od 21.902 for. 50 nvč. uz pismene
oferte.


Pobliži uvjeti mogu se za vrieme uredovnih satova u gospodarstvenom
uredu uviditi.


Refiektanti upućuju se na oglase u „Narodnim Novinama", u „Ungarischeu
Holzhander" i „Centrallblatt fiir Walderzeugnisse´ radi pobližih
dražbenih uvjeta.


Šumsko-gospodarstvenl ured I. banske imovne obcine.


u Glini, dne 14. rujna 1899.


Ogl


Najfinije vrbovo košaračko šiblje od impprtiranih sadjenicah gla


sovitoga gojitelja vrba Krahea u Aachenu:
Salix viminalis nobillis pro Mille 2 for. 50 nč
„ purpurea Schultze „ „ 2 , 50 „
viminalis . . i „ 2 „ 50 „