DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 64     <-- 64 -->        PDF

- 670 —
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo je izašlo:


Lorey, Jahresbericht iiber Verotfentlichuageii u. wichtigere Ereignisse
im Gebiete des Forstwesens, der forstl. Botaiiik, der forstl. Zoologie,
der Agriculturchemie u. der Meterologie fiir đas Jahr 1898. Izašlo kao
prilog časopisa koji izlazi u Frankfnrthu na M. „Algemeine Forst. u.
JagdzeituDg" kod Sauerlandera. Ciena 3´6 maraka.


Franck, lebendes Wild. Ein Rathgeber wie man Jagden ertragreich
macbea kana, uebst eiiiem Vademecum fiir Jager u. Jagdfreunde.


HlaTenskj´, die zahme Fasanerie. Leitfaden fiir den angehenden
Fasauenziichter ii. F´reuude des Fasanensportes. Neudamin kod I. Neumanua.
16 mar.


Grriindauer, die Dachsbracke (sa 18 slika). Neudamm kod S. Neumana.
4 mar.


Dalla Torre, botanische Bestimmungstabellen fiir die Flora v. Oesterreich
u. die augrenzenden Gebiete v. Mitteleuropa zam Gebrauch beim
Unterrichte u. Excursionen ziisamengestellt. Beč kod A. Holdera. 1 far.


Miiller, Lechrbuch der Holzmesskunđe I. Theil. Die Inlialtsbestimnung
des gefiillten Holzes. Leipzig, kod E, Haberlanda. 4 mar.
Hempel i Willielin, Biiume u. Striiucher 19. svezka. Beč, kod
Holzela 1´5 for.


DanhelOTSkj, Haudbucb iiber die Erzeugung u. Berecbnung des
deutschen Fassholzes fiir Forstwirthe, Holzhiiadler u. Fassbinder. Osiek
kod B. Pritsche-a. 3-6 for.


Praktische Aoleitung zur Aulage von Blitzableitera (sa 26 slika).
Leipzig kod 0. Leinera. 60 pfeniga.
Jordan, Hilfstafeln fiir Tachjmetrie. Stuttgart 4-80 for.


Promet i trgovina.


Saisona ovogodišnjih jesenskih prodaja upravo je na izmaku, jer
su gotovo svi veći šumski objekti, koji su ove jeseni na dražba doći
morali, već prodani. Unatoč bojazni koju su i sami trgovački krugovi
dielili, prodaje su u našim šumama dobro uspjele, jer su unatoč razmjerno
visokim procjenama iste u nekih slučajevih dosta znatno nadbijeue. Tomu
je najviše pridoniela znatna iuozemska utakmica, pak vrlo povoljno stanje
naše eksportne trgovine sa drvom ove godine, navlastito sveudilj dobra
prodja rezane tvrde robe, a i znatno poboljšanje svib uvjeta eksporta,
koji se odnose na trg sa francuzkom dužicom.
ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 671 —


Kod prodaje naših hrastovih šuma ostadoše piljaae — kao i do
sada — glavnim faktorom a proizvoditelji njemačke bačvarske građje
ostadoše praznih rukuh, jer im loše okolnosti na trgu sa ovom robom,
ne mogoše dozvoliti da konkuriraju sa piljanami i obde da mogu platiti
toliku šumsku taksu, kolika je procjenama izbačena.


Riečki drvni trg, koji je od tolike važnosti za sveukupnu našu
trgovinu sa drvom, sveudilj je živahan te dobro prolazi razna hrastova
piljena roba, francuzke dužice i podvlake, mekana roba kao Što su bordunali,
pak bukova vratila i bukove dužice. Slaba je nasuprot prođja
bukovih testona i tavoleta, koje su se prije u znatnoj množini iz naših
šumah izvažali u Italiju, navlastito Siciliju, nu danas amerikanska konkurencncija
upravo ubija našu eksportnu trgovinu s ovom vrsti robe.


Uspjesi dražba. Dne 5. listopada t. g. obdržavala se je u Zagrebu
dražba sječina krajiške investicionalne zaklade, te se tom prilikom
postignuli ovi rezultati:


X, , . ,. , procjenieno , , , prodano


Šumski prediel *, . ,.
dostalac /. . ,


torinti a. vr.
torinti a. vr.


1. Sočna br. 5. 57.660 braća Miiller iz Ziiricha 72.106
2. Sočna br. 8. 161.324 Societed´importationdeChene,Vrbanja 198.320
3. Boljkovobr.lO. 188.859 „ „ „ „ „ 234.650
4. Sveno br. 12. 192.762 „ „ „ „ „ 213.610
5. Paovo br. 14. 176.106 „ „ „ „ ,. 184-760
6. Somovac br. 22. 192.234 ostalo neprodano —
7.
Blato br. 24^ 111.980 Franjo Gamiršek, Mitrovica 129.650
1,080925 1,033.095
odbiv na prodano 192.234
888ir9l
procjena je nadbijena po tom za 16´/4*´/Q.
Dne 16. listopada o. g. obdržavala se je dražba kod kr. nadšumarskog
ureda u Vinkovcih, te je bio rezultat ovaj;


X , . ,. , procienieno , , , prodano


Šumski prediel „ . , dostalac „ . ..


tormti a. vr.
torinti a. vr.


1. Trstika br. 7. 69,513 A. BlaŽić, Sisak 69.810
8 Savički gjol br. 12. 19.850 Liebermann i Gotthardi, Sisak 20.190


2. Veliki gjol br. 11. 174.285 A. Berger i Hartl, Zagreb 187.609
4. B. Javička greda br. 19. 1.460 neprodano ostalo —
5. Javička greda br. 19. 81.283 „ „ —
6. „ br. 79. 5.929

7. B. Ljeskovača 28.024 Leinner i Dreibholz, Beč 33.500
8. R. Medjustrugovecbr. 22. 6.837 Katusić i Nyers, Vinkovce 7.000
9. Medjustrugove br. 22. 1.404 neprodano ostalo


ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 672 —


10. Somovae br. 22. 76.900 A. Berger i Hartl, Zagreb 79.609
11. Somovae br. 22. 155.282 M. Vuk i sinovi, Budimpešta 164.007
12. Zeravinac br. 32. 36 050 Liebermann i Gothardi, Sisak 39.190
13. Puk br. 46. 51.225 neprodano ostalo —
14. Vratično br. 33. 97.098 Liebermann i Gottbarđi, Sisak 103.900
15. Vratično br. 83. 146.167 Mohr i drug. Wllrzburg 168.767
^9TL407 86«T582
Odbiv neprodane čestice sa 141.301
81CU06 868.582


Dne 17. listopada bila je dražba kod imovne obćine II. banske
u Glini , te 3399 hrastovib stabala procjenjenib na 21.912 for. dostala
zagrebačka firma S. Benedik za svotu od 27.505 for. (F. Deutsch i sinovi
iz Zagreba ponudili su 25607 for. a Weiss iz Zagreba 26560 for,).


Dne 2. studena obdržavala se je dražba kod imov. obćin e Petrovaradinske
u Mitrovici, uspjeh bio je sliedeći:
šumski predjel »Smogve« dostao je S. Benedik iz Zagreba za 42.807 for.
šumski predjel »Naprečava« dostao je Grassel, Scbenki dr. (Beo)za 64.700 for.
šumski predjel »Radinska« dostao je J. Kohn ´iz Osieka za 7.500 for.
šumski predjel »Vratična« dostao jeKatušićiNjers iz Vinkovacaza75.300 for.


Ukupno 190^307 for.


Dne 20. studena obdržavala se je dražba stabala kod imov. o bć
i n e b r o d s k e u V i n k 0 V i b te se je na prodaju izneslo u svem
26 parcela od kojib ipak 7 ostalo neprodano i to:


Krivskoostrvobr. 8procienjeno na 35.948 for.
Cnnjevci br. 13 procienjeno na 97.390 for.
Triclovi br. 18 procienjeno na 24.233 for.
Radiševo br. 20 procienjeno na 44.240 for.
Decićevo br. 21 procienjeno na 1.015 for.
Ripača br. 23 procienjeno na 19 307 for.
Slavir br. 24 procienjeno na 24.056 for.


neprodano o.stalo za ukupno 246.489 for.
prodane su pako ove čestice:


1.
„Migalovci" procjenjeni na 2816 for. dostalac S. Miiller,
Brod za 3.956 for.
(osim toga ponudio je Berger i Hartl iz Zagreba 3116 for.
2.
„Doljna dolca" procienjeni na 2806 for. dostalac S.Miiller,
Brod za 4.046 for.
(osim toga ponudio je S. Benedik iz Zagreba 3501 for.,
F. Deatscb i sinovi iz Zagreba 3600 for., Izidor Rothschild
3859 for.).


ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 67     <-- 67 -->        PDF

- 673 —
3.
jGardon-Surduk" proeienjen na 33.571 for. dostalac
F. Dentsch iz Zagreba za 40.189 for,
(osim toga pouudio je Gotthardi i Lieberman iz Siska
35.900, S. Benedik iz Zagreba 35.208, J. Kohn i Graff
iz Osieka 37.528 i Hartl i Berger iz Zagreba 38.009 for.).
4.
„Orljak" procieDJeii na 38.873 fr. dostalac Union-banka za 39.023 for.
5.
»Glavac´proeienjen na 23.458 fr.do.st.L.BIažić iz Siska za 24.510 for.
6.
jBanov-dol" proeienjen na 42.301 for. dostalac M. Gamiršek
iz Vinkovaca za 42.490 for.
7.
»Lužčić" proeienjen na 15.717 dostalac J.Eisler i sinovi za 21.630 for.
(osim toga ponudio je Gotthardi i Liebermann 17.190,
J. Veselinović 18.159, J. Katušić i Nyers 18.205,
TJnion-banka 19.140 i Hartl i Berger 21.319 for.).
8.
„Rastovica" procienjena na 15.242 for. dostalac M. Gamiršek
za 17.680 for.
(osim toga ponudio je J. Veselinović 15.293, S. "VVelfner
16.240 i J. Lose i Graff 16.753 for.).
9.
„Zapadne Kusare" procienjene na 39.175 for. dostalac
Mohr i drug, Wurzbnrg za 40.177 for.
10.
„Mužko ostrovo" procienjeno na 11.789 for. dostalac
J. Katušić i Nyers za 12.207 for.
osim toga ponudio je S. Grejer iz Osieka 12.006 for.).
11.
„KuDJevci" procienjeni na 43.356 for. dostalac Hartl i
Berger za 48.509 for.
(osim toga ponudio Gotthardi i Liebermann 43.790,
P.
Eisler i sinovi 44.400, Union-banka 44.460 i Wolfner
45.055 for.).
12.
„Vrabčana" procienjena na 29.315 for. dostalac Unionbanka
za 33.744 for.
(osim toga ponudio S. Wolfner 29 316, J. Katušić i
Nyers 31.568, Hartl i Berger 32.349 i T. Eisler i sinovi
32.600 for.).
13.
»Kragunja« procienjena na 138.751 for. dostalac Grassel
i Schenk za . . . ." 153.738 for.
(osim toga ponudila »Societe d´ importation đe chene
138.910 for.).
14.
„Boljkovo" procienjeno na 40.642 for. dostalac A. Lamarche,
Sisak za 48.640 for.
(osim toga ponudila „Societe d´ importation đe chene
43.720 for., Šipuš iz Siska 45.265 for., Grassel i Schenk
48.140 for.).
47


ŠUMARSKI LIST 12/1899 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 674 —


15. „Sveao* procjenjeno na 16.443 for. dostalac societe d´
importation de chene za
20.710 for.


(osim
toga ponudio je Hartl i Berger 16.509 for., Sipuš


18.565 for., J. Bačoka 19.160 for. i A. Lamarche
20.450 for.).
16.
„Rađjenovci—Kraplja" procienjeni na 12.806 for. dostalac
J. Eisler i sinovi za 13.600 for.
17.
„Jošava" procienjena na 27.664 for. dostalac Berger i
Hartl za ".. . 28.509 for.
(osim toga ponudio je Gotthardi i Liebermann 28.100 for.).
18.
„Dubovica" procienjena na 20.284 for. dostalac Hartl
i Berger za 24.409 for.
(osim toga ponudio je J. Eisler i sinovi 21.580 for. i
N.
Gamiršek 24.390 for.).
19.
„Iztočna kusara" procienjena na 67.095^for. dostalac A.
Lamarche . 76.964 for.
(osim toga se ponudio Grassel i Schenk 73.139 for.).
Pošto je ukupna procjenbeua svota za sve čestice iznosila 621.154 for
prigodom dražbe one prodane za 694.722 for., to je polučen preko procjene
iznos od 11847o


Naknadna prodaja. Dne 18. studena t. g. obdržavala se je ponovna
dražba šumske cestice ^Somovac" kod krajiške investicionalne zaklade
u Zagrebu, koja je kod prve dražbe neprodana ostala. Ponudila je
tvrdka Grassel, Schenk i dr. 195.784 for., H. Hartl iz Zagreba 207.239 for.
nu najbolja je bila ponuda tvrdke Mohr i dr. iz Wiirzburga u iznosu od


210.170 for.
te je ista ovaj objekt i dostala.
Dne 14, studena obdržavala se je dražba kod imov. obćine gjurgjevačke,
nu uspjeh nam nije poznat.
Daljn e dražbe . Dne 5. prosinca prodavat će se putem pismenih
ponuda kod kr. kot. oblasti u Vrbovskom jelova i smrekova stabla i to
500 komada sa 1388 m^ tehničko sposobnog drva procienjenog na
7219 for. (5-2 for. m´) iz šume zemalj. zajednice Komorsk e M o r a-
V i c e, i isto takovih 500 stabala sa 1709 m^ za tehničku porabu sposobnog
drva, procienjenih na 8549 for. (5 for. po m´) uz naknadnu premjerbu.


Dne 13. prosinca prodaje im. obćina gradiška svega 3881 hrastovo
stablo sa 22.274 m^ gradje procienjenih na 134.513 for.


Dne 18- prosinca prodati će se kod II. banske imov. obćine u Petrinji
svega 11,363 hrastovih stabala sa 32.649 m´ gradje procienjenih
na 340.570 for.


Vidi se iz navedenog da su ovogodišnje prodaje znamenite, a da su
dostalci većih hrastovih objekata gotovo izključivo samo piljane. Nije