DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1900 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 107 —


3. Da se upravnim putem ne može u ovakovom. slučaju,
po §. 24. s. z. odrediti izvoz po tudjem zemljištu.
4. Ako postoji služnost puta (spuzaljke i dotičnog ležišta)
»dosjelošdu«, ima se to pred redovitim gradjanskim sudom
dokazati,
5. Odredba političke oblasti za odštetu i porabu zemljišta
može se samo tada po §. 24. š. z. izdati, gdje šteta postoji i
gdje je postupak odštete poveden; što u ovom slučaju učinjeno
nije.
Prvi zbor srpskih šumara (dopis).


Posije petovjekovne borbe za obstanak svoj, danas napredna
i slobodna Srbija dočeka dan, da se u prestolnici njenoj
Beogradu, sastane na zbor i dogovor dvadeset fakultetski
spremnih ljudi; onih ljudi, koji su do juče bili pastorčad medju
ostalim činovnicima u zemlji, koji nisu imali nikakova ugleda,
niti je ko o njima brigu vodio, jer su smatrani za prave pandure
i nepismene ljude. Do juče su srpske šume služile kao
moneta za potkusurivanje političkih i ličnih interesa onih ljudi,
koji su upravo u prvom redu bili pozvani, da se brinu o unapredjenju
šuma i šumarstva.


Danas je nastala nova era u srpskom šumarstvu, danas
je sinulo sunce šumarske zore, danas se počela voditi sa najnadležnijeg
mjesta tolika briga o šumama i šumarstvu, da su
srpski šumari i svojim položajem i velikim plačama, uzdignuti
i izravnati sa najuglednijim činovnicima u zemlji.


Prvi zbor srpskih šumara koji je držat 2l. novembra u
šumarskom odjeljenju ministarstva privrede, otvorio je liepom
besjedom gosp. Zivan Zivanović ministar narodne privrede, napomenuo
izmedju ostaloga i to, da on smatra šumarstvo za
jednu od najvažnijih privrednih grana u zemlji, i da će sve
moguće učiniti, pa da se ova do sad zanemarena privredna
grana uredi i unapredi, i da se podigne na onaj stepen, na
kome stoji šumarstvo ostalih kulturnih država. ^
ŠUMARSKI LIST 2/1900 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 108 —


Zbor je oduševljeno pozdravio govor gosp. ministra, blagodariv
mu na otčinskom zauzimanju, sa obećanjem, da će svu
svoju snagu i svoje stručno znanje uložiti na to, da se šumari
pokažu dostojni ove velike pažnje i zauzimljivosti gospodina
ministra.


Ovaj zbor rješio je mnogo važnih i po šumarstrvo značajnih
pitanja, koja su bila na dnevnom redu.
Tako od glavnijih pretresana su ova pitanja:


1. Utvrdjenje pravila i upustva za izvršenje ograničenja
šuma;
2. Eksploatacija postojećih prezrelih šuma, i utvrdjenje
jednog privremenog privrednog plana;
o. Način, kako će se u buduće državna nadleštva i garnizoni
snabdjevati drvima za gorivo;
4. Mjere, koje se imaju preduzeti u cijelji pošumljenja goleti;,
5. Upustva za izvršenje šumskog zakona.
6. Pravila za vršenje dužnosti šumarskog osoblja;
7. Utvrdjenje pravilnosti i jednoobraznosti u šumskoj administraciji
(šumske knjige, dnevnici, formulari za tužbe, izvještaji
itd.);
8. Podjela šuma na šumske okruge, prama veličini i grupisanju
šuma;
9. Propis ejenovnika za razne šumske proizvode; i
10. Podizanje šumskih bašta i rasadnika pri šumskim
upravama.
Ovo su sve za sad važna šumarska pitanja, koja je zbor
od časti razradio, a od časti podpuno i iscrpno izvršio.
Kakve će posledice imati ovakav bogat i plodan rad ovoga
prvog zbora šumara, za unapredjenje srpskog šumarstva, pokazat
će najbliža budućnost.


Sa ovoga prvog zbora, koji se je završio drugarskim banketom,
kome je predsjedao naš uvaženi prvi inspektor
šum a g. Jakov Marković, koji je svojim oduševljenim govorom^
još više zagrijao srca šumara i napojio ih nadom u ljepšu budućnost
— poneo je svaki srpski šumar tvrdo ubjedjenje, da
ŠUMARSKI LIST 2/1900 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 109 —


je današnja najviša šumska uprava u ministarstvu, pregla svom
snagom, da šumarsku granu podigne i unapredi, i da u buduće
radi samo u dogovoru sa stručnim šumarima, a ne samovoljno
i naopako, kao što je na žalost do sad radjeno, zbog


čega je kroz toliki niz godina i ostalo u povoju srpsko šumarstvo.
Pregaocu Bog pomaže! Ličanin.


LISTJ^K:.


Osobne viesti.


ImenOTanje. Kr. ugar. ministar poljodjelstva obnaSao je imenovati
abiturienta šumarske akademije Dragutina Janotyik a kr. šumarskim
vježbenikom kod kr. drž. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu.


Premješten je. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
obnašao je premjestiti iz službenih obzira kr. kot. šumara II. razreda
Josipa Jakopc a kod kr. žup. oblasti u Varaždinu, kr. kot. oblasti u
Varaždinu.


Zakoni i normativne naredbe.


Okružnica kr. hrvat.-slavon.-dalmat. zenialjke vlade, odjela
za nnutaruje poslove, od 29. prosinca 1899. br. 79.726. kojom se
podupire molba ravnateljstva narodnog zooložkog muzeja u Zagrebu, da
mu se pripošalje što više ptica za muzej, koja glasi:


Kr. zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje poslove, stigla je zamolnica
ravnateljstva narodnog zooložkog muzeja u Zagrebu od 25. studenoga
t. g. broj 690, kojom moli, da se podupre njegov u javnih glasilih
objelodanjeni poziv, da mu se pripošalje što više ptica za muzej.


Tim povodom poziva se kr. županijka oblast, da na prieku potrebu
narodnog zooložkog muzeja upozori i shodno pozove svekolike u svom
području nalazeće se kr. kotarske oblasti, sve šumske i vlastelinske urede,
te lovce i vlastnike lovišta, neka bi se po mogućnosti u svome djelokrugu
prije citiranoj zamolnici ravnateljstva narodnog zooložkog muzeja
što izdašnije odazvali i neka bi u obsegu svoga teritorija ubijene razne
ptice grabilice, koje šumari, lugari i lovci svake godine na stotine kao
škodljive ptice postrieljaju, — odnosno nadjene ine mrtve ptice, dogodice
priposlali neposredno ravnateljstvu narodnog zooložkog muzeja u Zagrebu