DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1900 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 109 —


je današnja najviša šumska uprava u ministarstvu, pregla svom
snagom, da šumarsku granu podigne i unapredi, i da u buduće
radi samo u dogovoru sa stručnim šumarima, a ne samovoljno
i naopako, kao što je na žalost do sad radjeno, zbog


čega je kroz toliki niz godina i ostalo u povoju srpsko šumarstvo.
Pregaocu Bog pomaže! Ličanin.


LISTJ^K:.


Osobne viesti.


ImenOTanje. Kr. ugar. ministar poljodjelstva obnaSao je imenovati
abiturienta šumarske akademije Dragutina Janotyik a kr. šumarskim
vježbenikom kod kr. drž. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu.


Premješten je. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
obnašao je premjestiti iz službenih obzira kr. kot. šumara II. razreda
Josipa Jakopc a kod kr. žup. oblasti u Varaždinu, kr. kot. oblasti u
Varaždinu.


Zakoni i normativne naredbe.


Okružnica kr. hrvat.-slavon.-dalmat. zenialjke vlade, odjela
za nnutaruje poslove, od 29. prosinca 1899. br. 79.726. kojom se
podupire molba ravnateljstva narodnog zooložkog muzeja u Zagrebu, da
mu se pripošalje što više ptica za muzej, koja glasi:


Kr. zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje poslove, stigla je zamolnica
ravnateljstva narodnog zooložkog muzeja u Zagrebu od 25. studenoga
t. g. broj 690, kojom moli, da se podupre njegov u javnih glasilih
objelodanjeni poziv, da mu se pripošalje što više ptica za muzej.


Tim povodom poziva se kr. županijka oblast, da na prieku potrebu
narodnog zooložkog muzeja upozori i shodno pozove svekolike u svom
području nalazeće se kr. kotarske oblasti, sve šumske i vlastelinske urede,
te lovce i vlastnike lovišta, neka bi se po mogućnosti u svome djelokrugu
prije citiranoj zamolnici ravnateljstva narodnog zooložkog muzeja
što izdašnije odazvali i neka bi u obsegu svoga teritorija ubijene razne
ptice grabilice, koje šumari, lugari i lovci svake godine na stotine kao
škodljive ptice postrieljaju, — odnosno nadjene ine mrtve ptice, dogodice
priposlali neposredno ravnateljstvu narodnog zooložkog muzeja u Zagrebu