DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 132 —


Celuloza, jedini glavni sastavni dio stanične stiene, ne
sadržaje dok je mlada drugih tvari, ove se tek kasnije pojave.
Od istih se celuloza razlikuje time, što je topiva u koncentrovanoj
sumpornoj kiselini i kuproksid-amonijaka, iz potonje
otopine dade se oboriti u obliku biele mase dodatkom kiselina,
otopljenih soli, sladora, gume i t. d.


Drži se, da u bilini sve organske tvari postaju iz škroba,
koj se asimilacijom ugljične kiseline u lista stvara; i celuloza
postaje dakle iz izomernog škroba. Kemičarima na žalost ta
pretvorba još nije uspjela; ovom pretvorbom bilo bi riešeno
pitanje o fabrikaciji alkohola iz drva, jer znamo, da prelazi
škrob lako u slador, a ovaj vrienjem u alkohol.


I prama kemijskim agencijama vlada se celuloza slično
škrobu. Djelujemo li na istu ladnom koncentrovanom sumpornom
kiselinom, to se ona otopi i pretvara u tvar sličnu
škrobnome ljepilu, i bojadiše jod modro (kao i škrob); ta se
tvar zove amiloid. Ovo svojstvo celuloze služi za pripravljanje
pergamene. Papir, u kome imade mnogo celuloze, provuče se
kroz sumpornu kiselinu, staničevioa na površini papiru se pretvori
u Ijepivi amiloid, koje se slije u čvrstu membranu. Amiloid
se brzo pretvara u dekskrin a ovaj kuhanjem u slador.
Djelujemo li na škrob s kiselinama, to nastaje analogna reakcija
; izprva se stvori modifikacijom škroba dekskrin onda slador,
kog rabe za fabrikaciju žeste. Djelujemo li sumpornom kiselinom
na drvo, to veliki dio drva prelazi u ugljen, a uz to
se troši mnogo kiseline, a to su upravo zapreke fabrikaciji
špirita iz drva.


Djelujemo li na celulozu dušičnom kiselinom, to ona prelazi
u nitrocelulozu (piroksilin) koja upaljena explodira. Ova
nitroceluloza topiva je u alkoholnom eteru; izhla.pi li toj otopini
eter, zaostaje tada bezbrojna masa (Kolodij). Na zraku
izgara celuloza svjetlim plamenom, grijemo li ju bez pristupa
zraka (suha destilacija), to se pretvori u cieli niz spojeva o
kojima smo već jednom govorili (plinovi, kiseline, katran,