DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 133 —


ugljen i t. d.). Taljena sa kalijevim lugom (hidroksidom) prelazi
u oksalnu kiselinu, koja se u industriji mnogo upotrebljava.


Starije stiene stanica, dakle drvo, sadržavaju osim celuloze
i razne druge tvari, kojih nam sastav nije poznat. Dosada
poznamo samo reagencije kojima ih možemo od celuloze odieliti.
Drže, da su te tvari postale pretvorbom same celuloze, te
ih obdenitim imenom zovu inkrustirane substancije. Medju ove
spada u prvom redu lignin ili ksilogen, koji se nalazi u svim
odrvenjenim staničnim membranama; kemijska formula te tvari
nije nam poznata, nu znade se, da sadržaje više ugljika a manje
kisika nego celuloza, po sastavu se približuje humoznim tvarima.
Upravo radi lignina se udaljuje kemički sastav drva od
celuloze.


ugljika vodika kisika
Celuloza sadržaje: U-U°/o 6-177o 43-397o
Drvo (stržen) 49-207o 6-107o 44-70%


Po Schiibleru i Petersenu pripada toj drvnoj substanciji
formula C. H^. O3. Sastav drvne substancije kod raznog
drva je razan. Po Chevandier u pokazuju razne vrsti drva
sušenog kod 140" C i odbiv pepeo sliededi sastav:


ugljika vodika kisika dušika
bukva
49-89
50-08
6-07
6-23
43-11
41-16
0-93
1-08
hrast
50-64
56-89
6-03
6-16
42-05
41-94
1-27
1-01
Violett e je dokazao svojim analizama, da sastav drva


ovisi i 0 starosti, a nije ni dobio iste rezultate ako je uzeo
granu, stablo, korjen i t. d. Analizom dade se opredieliti i
dušik, nu ovaj potiče od spojeva, koji su u staničnom soku
otopljeni bili.


Lignin može se od celuloze odieliti ako ga otopimo u
alkalijama, nakon što smo na drvo djelovali klorom. Lignin
dakle i odrvenjene česti biline pokazuju sliedeće reakcije: oto