DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 5     <-- 5 -->        PDF

127


vode nego staro. Drvo sječeno u zimi, kad imade u njemu malo
sokova, sadržaje i razmjerno malo vode. Kako varira količina
vode u drvu pokazuju nam iztraživanja Scliliblerova:
Jasenovina koncem siečnja 28´8%, početkom travnja 38"6%.


Javorovina » » 33"6 » » » 40´3 ^>
Drvo divlj. kest. » » 40*2 » » » 47´1 »
Jelovina » » 52´7 » » » 61´0 »
Drveće sadržaje dakle najviše vode u početku vegetacije,


pa radi toga se drži svatko po mogućnosti starog onog pravila:
»sjeći drvo u zimi, kad imade najmanje vode«.
Schiibler i Hartig pokazali su svojim pokusima kako
varira množina vode po vrstima.
Drvo od grabra sadržaje popriečno 18´6% vode
» » 26-0*´/,, »


ive »


27-0"/o


avora »
asena » 28-7 T
arebike » 28 37o


breze » 30-8%
brasta kitnj. » 34-7Vo
hrasta lužnika » 35-47o
jele » 37-l7o
divljeg kestena » 38-27o
bora » 39-77o
bukve » 39-77o
johe » 41-q7o
jasike » 43-77o
briesta » 44-57o
smreke » 45-27o
lipe » 47-l7o
jablana » 48 67o
ariša » 48-2 7o
topole biele » 50-6 7„
jagnjeda » 51-87o


Voda t. j . sok frižko posječenog drva kod transporta je
samo nepotreban balast. Kod izgaranja takovog drva jedan se