DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 175 —


Nego, ja sam se od same stvari malo udaljio a sad ću
da iznesem te moje načine, kojima mislim, da bi se omogućilo
nepravoužitnicima do drva doći, i na taj način šumske štete
umanjiti.


Ja držim, da bi se to dalo na sliedeći način postići. Kao
što svaka pravoužitnička kuća ima pravo, da bezplatno dobije
stanoviti kvantum drva, isto bi tako trebalo dozvoliti, da i
svaka nepravoužitnička kuća, može uz propisanu taksu, da kupi
neobhodno joj potrebno drvo.


Ovaj kvantum imao bi biti predvidjen u godišnjoj sječini,
i tamo doznačen u isto vrieme, kad se i pravoužitnicima doznačuje.


Uvjeren sam, da će mnogi na ovo reći, da je to ne moguće,
jer mi nemamo drva ni da namirimo potrebe pravoužitnika;
ali kad se uzme u obzir, da ovi ljudi tako i tako dodju do
drva, i to tako. da se sječe što se dohvati, bez obzira je li to
drvo za sječu doraslo ili ne, ja mislim da bi onda bolje bilo
ovako, jer bi im dali drvo za sječu doraslo, a pored toga bi
nam ga barem platili.


Osim tog I. dalo bi se to postići i na taj način, da imovna
obćina u vlastitoj režiji izradi stanoviti kvantum drva. pa da
ga uz propisanu taksu porazdieli medju nepravoužitnike. Na
taj način dali bi se unovčiti i oni silni hrastovi kod naše
imovne obćine, koji su već napola truli i skroz crvotočni, a i
druga bezvrjedna drva, kojih sigurno dosta ima i kod drugih
imovnih obćina.


Kao što rekoh već napred, nije mi nimalo namjera, da
se upotriebe samo spomenuti al u istinu slični načini, nego
promatrajuć naŠe šume vidio sam kolike se štete dogadjaju.


Došao sam i na šumariju, nastojao sam na sve moguće
načine da zapriečim štete; sa lugarima sam najstrožije postupao,
sam išao noću i danju kroz lugove, u šumi noćivao, plienio
drva, ali sve badava; za godinu i pol takova rada nisam a
ma ni jedan korak napred došao, a to je samo za to, što narod
drva treba, a na drugi način ne može do njih da dodje.