DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 177 —


i povjerenstva ne bi se bilo bojati tog crvca, te je mislim dovoljno,
ako upozorim gg. strukovnjake na dotičnu okružnicu u
našem »Šumarskom list» od g. 1891. To bi sve lijepo bilo,
da je svagdje tako. Izvrsno djelo Judeieh-a i Nitsche-a »Lehrbuch
der mittel-europaischen Forstinsektenkunde» ima u II.
svezku, Berlin 1895. na str. 1262. primjedbu, koja je ozbiljnija.
Tamo se veli da poznati Altum tvrdi, na temelju opažanja
Stahl-a kod Saarlouis-a, da je bagremov crvac napao na
bagremu sve grane, koje još nisu imale hrapavog luba, a to
da potvrdjuje i Suđen. Stabla, koja su bila jako napadnuta,
slabo su imala lišća, poboljevala su, obamrla počam od vršaka,
osušile su se grane, a poginula su cak i nekoja 15 godišnja
stabalca.


Nije mi poznato, da li ima bagremovog crvca kod nas
Ja sam ga dobio iz Bellye-a od g. kand. prof. E. Rossler-a,
ali revni tajnik slavnonskog gospodarskog družtva g. Gj. pl.
Ilid, koji me je lanjske godine Ijubezno upozorio bio na neke
štetnike, pisao mi je, da on tog crvca još nije našao u svom
području.


Svakako valja biti na oprezu.


Novi neprijatelj javora (Phyllotoma aceris Kltb,).


u 5. svezku prošlogodišnjeg šumar lista »Erdeszeti lapok«
upozoruje g. P. Feher na jednu vrst šiškara, koja napada javor,
vrst mlieč (platanoides) i koju je opazio prvi put prošle godine
u biljevištu grada Požuna. Taj šiškar nije kod nas još opažen,
bar nije o tom nitko ništa javio, a najnovije djelo, što ga imam
pri ruci »Lehrbuch der mittel-europaischen Forstinsektenkunde«
od Judeicha i Nitschea (1895.), vrlo obsežno djelo, spominje
ga, da je po Ritzema Bos-u samo u Holandiji opažen, odakle
je došao preko Njemačke Ugarsku. A kad je došao u Ugarsku,
lahko će i do nas doći, pa je vriedno, da znamo u slučaju zaraze
uzrok i obranu, da se barem ne širi.
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 178 —


Javorov šiškar je nešto manji od hrastovoga, crne boje,
pojavi se koncem travnja na okrajcih lišća, gdje pod epidermu
polaže jajašca a živi 7 do 10 dana; iz jajašca izleže se ličinka
ve6 za nekoliko dana i počme grizti list, ali ne na površini,
ved izmedju obje epiderme nalazeći se sastav lista, sve do petlje.
Na svakom listu nadje se 1 do 20 ličinka; ogrizavanje traje
do konca svibnja, kad se ličinke zakukulje, progrizav gornju
epidermu lista, i tako kroz tu rupu izpanu na zemlju u veličini
leće, gdje i prezime.


Jedina obrana mogla bi biti, kad bi napadnuto lišće kupili
i spalili prije, nego se zakukulji, jer sa tla ga kupiti vrlo
je tegotan i skup posao.


Na pojedinih odraslih javorih nije dosad opažen, nu bez
dvojbe da bi u slučaju velikog razploda i te napao, te ih tako
koncem svibnja lišio lišća, što je osobito štetno za javore, koji
u nasadih, šetalistih i drugdje za ures služe. Ako se i Čini,
da ne može osobito veliku štetu da nanese, ne može se poreći,
da uništenje lišća, vrlo važnoga organa biline, upliva dosta
znatno na prirast stabalaca i biljka, naročito u biljevištih.


U istom listu priobćuje S. Muhos, da je na stablu i
granah 12—13 godišnjeg bielog bora na dolnjoj strani opazio
krvavu uš, koja tamo već 2 godine napada jabuke. Uspješno ju
je tamanio sa vodom razredjenim carbolineumom, jer na namazanih
mjestih nije više našao ušenca. Kod mazanja valja paziti
na puplje i lišće, da ne dodju u doticaj sa carbolineumom.


V. FuJcsa.
LISTJ^LK:.


Osobne viesti.


Imenovanja odnosno promaknuća. Ban kraljevina Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati: šumarskog pristava Teodora
Solarić a kotarskim šumarom X. dnevnog razreda; šumarskog vježbenika
Hinka B e g n u šumarskim pristavom u XI. dnevnom razredu»