DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 178 —


Javorov šiškar je nešto manji od hrastovoga, crne boje,
pojavi se koncem travnja na okrajcih lišća, gdje pod epidermu
polaže jajašca a živi 7 do 10 dana; iz jajašca izleže se ličinka
ve6 za nekoliko dana i počme grizti list, ali ne na površini,
ved izmedju obje epiderme nalazeći se sastav lista, sve do petlje.
Na svakom listu nadje se 1 do 20 ličinka; ogrizavanje traje
do konca svibnja, kad se ličinke zakukulje, progrizav gornju
epidermu lista, i tako kroz tu rupu izpanu na zemlju u veličini
leće, gdje i prezime.


Jedina obrana mogla bi biti, kad bi napadnuto lišće kupili
i spalili prije, nego se zakukulji, jer sa tla ga kupiti vrlo
je tegotan i skup posao.


Na pojedinih odraslih javorih nije dosad opažen, nu bez
dvojbe da bi u slučaju velikog razploda i te napao, te ih tako
koncem svibnja lišio lišća, što je osobito štetno za javore, koji
u nasadih, šetalistih i drugdje za ures služe. Ako se i Čini,
da ne može osobito veliku štetu da nanese, ne može se poreći,
da uništenje lišća, vrlo važnoga organa biline, upliva dosta
znatno na prirast stabalaca i biljka, naročito u biljevištih.


U istom listu priobćuje S. Muhos, da je na stablu i
granah 12—13 godišnjeg bielog bora na dolnjoj strani opazio
krvavu uš, koja tamo već 2 godine napada jabuke. Uspješno ju
je tamanio sa vodom razredjenim carbolineumom, jer na namazanih
mjestih nije više našao ušenca. Kod mazanja valja paziti
na puplje i lišće, da ne dodju u doticaj sa carbolineumom.


V. FuJcsa.
LISTJ^LK:.


Osobne viesti.


Imenovanja odnosno promaknuća. Ban kraljevina Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati: šumarskog pristava Teodora
Solarić a kotarskim šumarom X. dnevnog razreda; šumarskog vježbenika
Hinka B e g n u šumarskim pristavom u XI. dnevnom razredu»