DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 179 —


abiturijente šumarstva Lazara Vorkapić a i Simu Kritovc a šumarskim
vježbenicima, sve kod križevačke imovne obćine sa sustavnimi berivi,
odnosno sa sustavnom pripomoći.


OdlikOTanje. G. Louis Blasich , ugledni naš domaći drvotržae u
Sisku i mnogogodišnji podupirajući član i prijatelj našega družtva, odlikovan
je nedavno zbog svojih zasluga na polju domaće šumske trgovine
ugarskim plemstvom, „čestitamo".


Zakoni i normativne naredbe.


Naredba kr. hrr.-slav.-dalm. zem. Tlade, odjela za unutarnje
poslove od 13. Teljače 1900., kojom se propisuje novi obrazac A)
i B) po kojem se imaju od sele zaprisizivati i^inovnici i službenici
imovnih obćina u bivšoj Vojnoj Krajini.


Na temelju članka 20. (predzadnja alineja) zakona od 15. lipnja
1873. 0 imovnih obćina bivše hrv.-slav. Vojne Krajine, obnašla je kr.
zem. vlada, odjel za unutarnje poslove nuždne jednoličnosti radi odrediti,
da od sele službenu zakletvu polagati imadu činovnici imovnih obćina
po priležeeem obrazcu A), a službenici imovnih obćina po privitora obrazcu
B) i to u ruke vladinog povjerenika za imovnu obćinu, odnosno u ruke
njegovog zamjenika.


Šumarski činovnici i lugarsko osoblje imovnih obćina imadu osim
gore spomenute službene zakletve, takodjer još položiti zakletvu propisanu
u §. 52. šumskog zakona kod nadležne kr. kot. oblasti.


Naredba c. kr. glavnog zapovjedničtva kao bivše krajiške zemaljske
upravne oblasti od 20. srpnja 1880., odjela za unutarnje poslove broj
11659., kojom bje propisan obrazac za položenje službene zakletve činovnika
imov. obćina bivše hrv.-slav. Vojne Krajine, stavlja se ovim izvan
krieposti.


Obrazac A)
Zakletva
za činovnike imovnih obćina bivše hrv.-slav. Vojne Krajine.


Ja zaklinjem se svemogućim Bogom, te zadajem
vjeru svoju i obećajem poštenjem svojim, da ću Njegovom cesarskom i
kraljevsko apostolskom Veličanstvu, prejasnomu vladaru i gospodaru
Franji Josipu Prvomu, cesaru austrijanskomu, kralju češkomu i t. d. i
apostolskom kralju ugarskom, hrvatskom, slavonskom i dalmatinskomu,
iza Njega Previšnjega sliedećim iz roda i krvi Njegove nasljednikom
neuzkolebivo vjeran i poslušan biti, te pošto sam na temelju zaključka


zastupstva . i ^. i i. ^^
gospodarstvenog ureda


imovne obcme od tocKa
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 180 —


dekretom visoke kr. hrvatsko-slavonsko dalmatinske zemaljske vlade,
odjela za unutarnje poslove od br imenovan


kod imovne obćine, to se zaklinjem, da eu
u službi svojoj, dužnosti svoje, savjestno izpunjavati, pri tom uvjek ne
samo boljak službe i povjerenog mi dobra imovne obćine, koje sam
činovnik, pred očima imati, nego i svaku štetu i pogibelj odvraćati, da
ću zakonom, kao i meni od mojih predpostavljenih dolazeć mi nalogom
voljno poslušan biti, povjerene mi poslove po najboljem svojem znanju
savjestno i s poštenjem temeljito obavljati, te uredovnu tajnu vjerno čuvati.


Tako
mi Bog pomogao !


N. N.
Da je gosp danas u moje ruke gornju zakletvu
položio, ovim
potvrdjujem.
U , dne 19 . .


N. N.
Obrazac B)
Zakletva


za službenike imovnih obćina bivše hrv.-slav. Vojne Krajine.
Ja zaklinjem se živim Bogom, da ću Njegovomu
cesarskomu i kraljevsko apostolskom Veličanstvu Franji Josipu Prvomu,
te iza njega Previšnjega sliedećim iz roda i krvi Njegove nasljednikom,
tako i zakonom u svakoj okolnosti vjeran ostati, te pošto sam zaključkom


zastupstva
i , -i


-. jr—
imovne obćine od


gospodarsvenog odbora


točka ... . potvrdjenim uaređbom visoke kr. hrvatsko slavonsko dalmatinske
zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove od
broj . . . ., izabran kod imovne obćine, to
se zaklinjem da ću naloge svojih predpostavljenika u svako doba po
najboljem svojem mogućtvu voljno i brzo izvršivati, da ono, što mi u
službenih stvarih do znanja dodje, ili što takova budem načuo, nikomu
odati neću, te da ću svagda kao što se poštenomu službeniku pristoji,
vjeran i marljiv biti, da ću se pristojno ponašati i da me od najtočnijega
izpunjavanja moje službene dužnosti neće odvratiti nikakovi obziri, niti
obećanja, niti pokloni, niti darovi.


Tako
mi Bog pomogao


N. N.
Da je danas u moje ruke gornju zakletvu položio,
ovim
tvrdim.
U dne 19 . .


N. N.