DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 129 —


Sastav pepela ovisan je o vrsti drva, pa je i za pojedine
dielove biline dosta konstantan; vrlo je ovisan o mineraložkom
sustavu, 0 gnojenju i drugim svojstvima tla. Pepeo sastoji se
većinom iz vapnikova i magnezijeva karbonata i fosfata, kalijevog
i natrijevog karbonata, kalijevog sulfata, klornatrija,
kremične kiseline, željezaog oksida i t. đ.


Drvo sadržaje 0´2—5% tih organskih spojeva, nu množina
istih uzimlje se popriečno sa 1%.
Pojedine vrsti sadržaju u postotcima pepela po


Berthier u Kara š tenu Chevandieru
mlado staro stablo jake slabe
od smreke 0-83
dr
0-15
vo
0-15 —
grane
— —
od breze 1-00 0-25 0-30 0-57 1-0 0-48
od bora 1-24 0-12 0-15 — — —
od hrasta 2-60 0-15 0-11 1-94 1-49 1-32
od lipe 5-00 0-40 — — — —
od jele — 0-23 0-25 — —. —
od grabra — 0-32 0-35 0-73 1-54 0-72
od johe — 0-35 0-40 — — —
od bukve — 0-38 0-40 — — —


I prama tome na kakovom je tlu drvo uzraslo ovisi i sastav
pepela. Navest ću ovdje analize Hartwiga, koje imadu lokalnu
vriednost, i to za onaj kraj u kom je drvo raslo.


Pepeo bukve jele


sadržaje drvo kora drvo kora
kalijevog karbonata 11-72 1 11-30 1
natrijevog karbonata 12-37 3-02 7-43 J 2-95
kalijevog sulfata 3-49] -1


vapnikovog karbonata 49-54 64-76 50-94 64-98
magnezija 7-74 16-90 5-60 0-93
vapnikovog fosfata 3-32 2-71 4-43 5-03
magnezijevog fosfata 2-92 0-66 2-90 4-18
željeznog fosfata 0-76 0-46 1-04 1-04
aluminijevog fosfata 1-51 0-84 1-75 2-42
manganovog fosfata 1-59 — — ^
fosforne kiseline |


2-46 9-04 13-37 17-28


kremične kiseline j