DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 130 —


Sve one tvari, koje izgaraju kada zapalimo drvo, ili koju
drugu bilinu, spojevi su ugljika, te se zovu organske tvari.
Vegetabilne organske tvari prelaze izgaranjem u ugljičnu kiselinu,
amonijak, vodenu paru, dušik, dakle u same plinovite
spojeve, koji se razplinu kao dim. Sve ove tvari, koje dolaze
u životinjskom i bilinskom tielu a sadržavaju ugljika, zovemo
organskim spojevima. Ime im potiče iz starih vremena kada
su još držali, da se mogu stvoriti samo u organima životinja i
bilina djelovanjem tajinstvene životne sile (vis vitalis). Ovu je
tvrdnju oborio god. 1828. kemičar Wohler , koji je prvi priredio
organsku tvar mokračevinu umjetnim putem iz neorganskih
tvari. Kasnije je uspjelo pripraviti u laboratoriju
umjetnim putem mnogo spojeva, koji dolaze samo u živim
organizmima. Prem moderna kemija danas takove spojeve neprestano
gradi, ipak nije mogla razsvietliti komplicirani sastav još
mnogih tvarih, koje sastavljaju živa bića.


Velika množina organskih spojeva, koja dolazi u stanicama
bilja, sastavljena je iz razmjerno malo elemenata, a poglavito
iz ugljika, vodika, kisika, sumpora i fosfora. Mnogi
od njih se nalaze samo u pojedinim dielovima biline, a drugi
samo u pojedinim vrstima.


Medju najvažnije bilinske tvari spadaju sliededi organski
spojevi:


1. ugljični hidrati, obćenito bilinske tvari medju koje
spadaju: celuloza, škrob, dekstrin, sladori i razne gume;
2. bilinske kiseline, kao vinska, oksalna, jabučna i t. d.
i trieslovine;
3. bilinske masti;
4. eterička ulja i kamfori (n. pr. terpentinovo ulje u crnogoricama
i kamfori u lovor-kamfoni) ;
5. smole i slične tvari (n. pr. u Pinus maritima ima
abietinove kiseline);
6. glukozidi, kao amigdain u koštunjačama, saliein u
vrbama, populin u topolama, eskulin u divljem kestenu, kvereitrin
u hrastovima, koniferin u crnogoricama i t. d.