DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 425 oblastih
u pravilu akadamička naobrazba, a sad, od kad je
kr. šumar, akademija otvorena, ni ne će biti drugih do li
akademičara; pa kako svršeni pravnici i tehničari sa vježbeničkili
mjesta postaju odmah pristavi u X. dnevnom razredu,
bilo bi opravdano da i šumarski vježbenici, kad budu imenovani
šumarima, dodju odmah u X. dnevni razred. Ovo je opravdano
i s toga, što šumari kod pol. uprave u pravilu ne imaju
nuzgrednih zasluga, niti imati mogu; a i stoga, što su plače
naših činovnika, usporediv ih sa drugimi, primjerice samo
onima u Austriji, u obče dosta malene.


LISTJ^JKI-


Osobne viesti.


Imenovanja i premještenja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije obnašao je imenovati šumarsko-tehniSke dnevničare II. banske
imovne obćine Dušana Zeca i Oskara Dremila šumarskimi vježbenici
iste imovne obćine sa sustavnimi beri vi.


Abiturient križevačkoga šumarskoga učilišta Stanko Bilinsk i
imenovan je privremenim vlastel. Šumarskim pristavom u Našicama*.


Zakoni i normativne naredbe.


Okružnica kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade od 33. svibnja
1900. br. 11.739 upravljena na sve županijske upravne odbore,
kojom se uredjuje molbeni teeaj kod izdavanja odluka tičućih se
pravoužitničtva kod imov. občina u bivšoj Vojnoj Krajini.


U svrhu da se molbeni tečaj kod izdavanja odlukah glede dopitanja


odnosno uzkrate pravoužitničtva u imovnih obćinah bivše hrv -slav. vojne


Krajine jednolično i svrsi-shodno uredi, obnalazi kr. zem. vlada, odjel za


unutarnje poslove obzirom na ovovladnu na upravni odbor županije be


lovarsko-križevačke upravljenu naredbu od 13. lipnja 1896. br. 5587.


* Bilo bi nam vrlo milo. kad bi nam se i od strane privatnih šumarskih
uprava dojavljivala imenovanja, promaknuća i t. d. šumarskih činovnika u svrhu,
da ih možemo poput inih stranih stručnih glasila donositi Umoljavamo s toga ponovno
p. n. vlastelinske šumarske uprave, da nam takve promjene u stanju njihovog
šumarskoga osoblja blagohotno priobćiti izvole.