DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 215 —


marije, koji mora sigurno barem dvaput više putovati; a tko
više putuje, treba i jaču predpregu.


Nadšumari taksatori uživaju paušal od godišnjih 1000 i
1200 kruna. (Oni u slavonskih ravnicah dakako vedi, nego
oni u kapelskih brdinah !)


Nerazumijem zašto bi oni, koji su u istom sjedištu i na
iste daljine putovati moraju kao i upravitelji gospodar, ureda,
uživali manji paušal od potonjih?


Možda će mi se reći: »Oni su po propisu dužni držati
samo jednoga konja«.


Ako ali upravitelj gospodar, ureda ne može obavljati službenih
putovanja sa jednim konjem, tada ga isto tako ne može
obavljati sa jednim konjem niti taksator. Treba dakle i taksatoru
dva konja a dosliedno i toliki paušal, kolik je i upravitelja
gospodar, ureda.


Moglo bi mi se opet redi: »Upravitelj gospodar, ureda
je ali viši u činu«.


Zato ima ali i veću dnevnicu! A pravo su dnevnice za
oto mjerodavne a kilometrina je jednaka, kako za XI. tako i
za VIII. činovni razred.


Držanje dakle »dvajuh« konja potrebno je koli u interesu
vlastuika svoj trojici: i upravitelju gospodar, ureda, i
taksatoru i upravitelju šumarije, a kada je to doista potrebno,
tad je potrebno da im se dade ili odmjeri onoliki paušal, kolik
de sbilja biti dosta, da se njim pokriju faktični troškovi uzdržavanja
konjah.


Taj paušal dakako treba da je vedi za upravitelja gosp.
ureda i taksatora nego onaj za šumara upravitelja šumarije,
nu ne stoga, što su oni po svom službenom čiau višji — jer
zato imadu i veće dnevnice — nego zato, što je njihovo sjedište
u gradovih i većih mjestih, gdje je uzdržavanje konja«i
sluge svakako skuplje nego u manjih mjestih i selih u kojima
su obično upravitelji šumarijah. Pošto pako neki upravitelji
gospodar, ureda uživaju paušal od godišnjih 1400 K a to
mislim baš oni, koji službuju u slavonskili ravnicah, to ja ne