DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 217 bi
to radi jednakosti opravdano bilo; a to ne činim s toga,
jer sam uvjeren, da ćemo težko kada do toga dođi. Nu ja
sam i toliko štedljiv, te nebi htio, da radi nas šumarah na
kotarih, budu imovne obdine »obteredene prevelikim« izdatkom.


Odstranimo ali jednom za uvjek tu nakaznu cifru »1 K
75 f« iz naših poslovnih dnevnikah, pak neka nam se uz godišnji
paušal od 1000 kruna za uzdržavanje konja, paušaliraju
i dnevnice sa 400 K. godišnjih, uz obvezu, da svaki upravitelj
šumarije najmanj e 10 dana svakog mjeseca u vanjskom
službovanju sprovesti mora.


O tom pako vanjskom službovanju imao bi podnašati
mjesečno »putno izvješće« gospod. uredu u formi dosadanjeg
dnevnika, nu bez zaračunavanja dnevnicah.


Mogao bi doduše o tima dnevnicama pisati »per longum
et latum« ; ali držim, da je suvišno, jer sam uvjeren, da su i
mjerodavni krugovi o »neshodnosti« tih dosadanjih naših dnevnica
uvjereni, a obširnije bilo je o njima govora u članku, u
broju 5. »Sum. lista« od god. 1900.


Vj. 8.


LIST-i^K:-


Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice upr. odbora hrv.-slav. šum. družtva, obđržavane
dne 4. siečnja 1901. u družtvenih prostorijah „Šumarskoga
doma" pod predsjedanjem družtvenog predsjednika Presv. gosp. Marka
grofa Bombelles-a i u prisutnosti I. i II. družtv. podpredsjednika Vel.
gosp. Ferde Zikmundovsky-a i Josipa Havasa te p. n. gg. odbornikah


R. Fischbacha, H. Grunda, V. Benaka, M. de Bone, Fr. X. Kesterčaneka,
Stj Frkića, S. Slapničara, A. Kerna, A. Rosmanitha, I. Partaša, L. Šipeka
i tajnika A. Borošića.
Predmeti viećanja.


Točk a 1. čitanje i ovjerovljenje zapisnika odborske sjednice od


22. prosinca 1900.