DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 53     <-- 53 -->        PDF

- 223 —
Bietzel, Erfahrungen aus dem Gebiete der Niederjagđ. Ovo je već


5. izdanje ovog u lovačkih krugovili dobro poznatoga i vrlo obljubljenoga
djela poznatoga „majstora" t. zv. nizkoga lova, izradjeno po njegovom
i po njem samom priredjenom 3. izdanju, a ukrašeno mnogim
slikama poznatih lovačkih slikara kao: Arnolda, Bassewitza i dr. Djelo
je ovo izašlo kod J. Neumanna u Neudammu, a ciena mu je 6 odnosno
7 maraka. Dobiva se i u svezcima, ciena je pojedine svezke 50 pfeniga.
Mittheilungcn iiber die Verhandlungen der Section ftir Land- u.
Forstwirthschaft u. Montanwesen đes Industrie- u. Landwirthschafsrathes
bei der 3. Tagung. Izašlo u Beču kod Fricka. Ciena 3 K. 60 fil.


Holzhandels-Usancen oesterr. ungar. I. Theil Neue Wiener Usaucen.
Ciena 1 K. 10 fil. Do polovice prošloga mjeseca imale su izaći cielokupne
usance Pošto su ove usanoe neobhodno potrebne svakomu drvotržcu,
isto je tako poznavanje ovakovih usanca gotovo neobhodno potrebno
i šumaru, naročito taksatoru, s tog razloga dali smo već i nacrt
ovih usanca prevesti i priobćiti u našem listu. Da se stvar ne opetuje,
dali smo sad samo ono iz novih usanca ekscerpirati, što je prema nacrtu
istih preinačeno, te ćemo te preinake već u budućem broju u posebnom
članku priobćiti.


Promet i trgovina.


Već u zadnjem našem izvještaju progovorili smo nešto obširnije o
obćenitoj gospodarskoj depresiji u Njemačkoj, koja nije ostala bez dojma
na njemačku trgovinu s drvom. Kako je opet Njemačka jedan od najvažnijih
konsumenata za naše drvo i to drvo tvrdih listača, poimence
hrastovinu, nije ni čudo, da ta depresija dosta nepovoljno djeluje i na
našu trgovinu s drvom, pa da se je to pokazalo i tod zadnjih naših
prodaja u hrasticima. Nije to doduše jedini uzrok, da su te naše prodaje
po hrasticima dosta nepovoljno izpale, već je to samo jedan od uzroka.


Kako se sve više proširuje područje iz kojega se Evropa, naročita
Fiancuzka — koja treba više hrastove dužice, nego li sve ostale evropske
zemlje zajedno — obskrbljuje hrastovim dužicama, najbolje se vidi iz
izkaza one množine dužica, koja je u zadnoj campanji 1900./1. izradjena
ili će se još izraditi, a koji smo izkaz, kao i prošlih godina, primili od
odličnog našeg drvotržca i dužičara g. L. pl. Blasicha u Sisku, pa ga
na str. 225. u ovom broju donosimo.


Slavonija, a u znatno manjoj mjeri Hrvatska, bile su prije zemlje
iz kojih se skoro izključivo čitava potreba evropskoga trga na francuzkim
dužicama namirivala. Prije više godina pridošla je k tomu susjedna
Bosna. Najednoć počeli su se silni milijuni bosanske dužice izvažati. Ona
je postala na evropskom trgu vanredno obljubljena, mnogo se tražila,