DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 447 —


njakaviše negoli staro, što nam dokazuje njegov
anatomski sastav, dakle u proljede više nego li u
jesen . Kasno lišde hrasta lužnjaka se malo puci kutikulizovane
epiderme ne transpirira mnogo, manje na gornjoj nego
na doljnjoj strani, a najviše obodom. Stariji izbo j i i
deblo hrasta lužnjaka ne transpiriraju, jer
su nepropustni za vodene pare.


Po Schiilleru bi hrast transpirirao preko 40^/0 od ukupae
težine lišća, a po Hartigu je transpiracija jednaka sa težinom
lišda.


Kad bismo kritizirali opažanje jednoga i drugoga, odustali
bismo sa uzetog načela individualnosti transpiracije,
Radje ćemo usvojiti opažanje, da hrast lužnjak
u mladosti relativno više transpirira odstaroga,
doeim absolutno više stariji nego li
mlad j i, s razloga, što ovaj imade daleko veći
broj organa zatranspiraciju nego liovaj. Absolutnamnožinatranspirane
vode hrastalužnjaka
starijeg i mladjeg upravno je razmjerna
sa odnosnim kubičnim sadržajem.


Impozantan jest hrast lužnjak svojom vanjštinom uzrasao
pojedinac. Njegovo kratko ali široko tielo, a razgranjena krošnja
stoji, kao gorostas koji hoće, da prkosi elementu. Ne manje
je Ijep kad je uzrasao u sklopu. Njegovo valjkasto dugačko
tielo i dosta mala riedka krošnja ukazuje nam sastojinu, kao
arkadu granatih svodova i visokih stupova. On cvieta već iza
desete godine, al rodi rodom tek u 40—60 godini dobe svoje.
Posadjeui žir trpi od pliesni, truleži, miševa i kukaca. Mlade
lužnjakove kulture od vode, mraza, manje od suncožara i korova,
a 10 do 20 godišnje od kitina. Na njega se naseljuju
razni parasiti bilinskog i životinjskog svieta, a najveći mu je
neprijatelj čovjek. On je po uzgoju visoka srednja i nizka šuma.


Hrast lužnjak po naravi, bolje rekuć, kako ga mi zatekosmo,
redje stvara sam sastojinu, već je u skupovima ostavIjajuć
briestu, jasenu grabu i drugim mjesta, da uz njega živu.