DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 448 —


On nepođpuno zastire tlo, a ljubi svjetlo. Ugustom sklopu
mu je razmjerno daleko vediprirast u visinu,
nego li u širinu, a obratno u riedjem. Eacijonalne
prorede pako izjednačuju, te dvije
0 p r i e k e. Eentibilitet hrasta lužnjaka, kao sastojina jest velik.


I. U zadnjem svezku šumarskog lista, prošaste godine
cienjeni pisac X. nalazi uzrok povodnjama lugova,
što izsječenjem šuma dolazi u novije vrieme
brže voda u rieke, ove brzo nabujaju i razli evaju
se; da su zaprieke u toku vode uništene
time i razmjerno hlapi jenje manje, a da podignuti
nasipi, stvoreni protiv poplave, jednog
kraja, popi javlj uju drugi.
Složiti 6emo se sa vriednim njegovim tvrdnjama u većini
slučaja, ali ne će biti stagnirajućoj vodi u lugu
svagda uzrok voda nadošla sa bregova i uzvisina u niz. Više
su puta uzrokom vrela u samom lugu, a i kišom pala
voda stagnira gdje gdje uslied nižeg položaja terraina
od okolice. U takovim predjelima dolazi danas isto tolika
voda u poplavljeni predjel, kolika je i prije 200
godin a došla, pa ipak je u njem hrast lužnjak prije uspievao
a danas nam ona ista voda stvara zaprieku novoj kulturi. Sigurno
bi mogli ustvrditi, da je primjerice voda, koja popljavljuje
šumski predjel Drljež (kod Gjurdjica i Sredske) dolazila
u jednakoj mjeri danas, kako i prijašnjih stoljeća.


Smiona je ovo doduše tvrdnja, ali evo joj dokaza. Kosa na
kojoj leži Gjurgjic strmo se spušta prema nizini Drlježa, a uzvišene
obale potoka Česme i Sredske ne daju joj odticati niti
danas, kao što joj nisu dale oticati niti prije, doČim visina
obale nije nastala od prekojučer, pa ipak vidimo i znamo da
je Drljež postojbina hrastu lužnjaku.


Napomenuti ćemo, da razlizana korita rieke i potoka,
koja sa padom vode pada opet u korito nije štetna po nije