DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 453 —


sječaliepihrezultatadonieti, dokazali smo napried
a pokazuje nam isto i stari lug, koga zatekosmo.


Obde mane prieborne sječe, pokazati de nam se i tu, kao
i svuda, gdje je ista zavedena. Naposeb bojati se jest, da de
stabla zaštitna početi napustom srčanice(?)doniekle
trunuti.


2) Na srednju i nizku šumu ne djeluje ubitačno
stagnirana voda, dapače de mladice iz panja potjerane veoma
brzo rasti; ali mi nedemo, da vodi za volju odustanemo
od visove hrastove šume.


3. Odvodnja terraina daleko je skuplji način,
ali uviek preporučiv, gdje se samo rentira i gdje je izvediv.
Netrebamo tu drenažiranja, kako to Francuzi rade, dovoljna´de
biti dobra kanalizacija, preizpitav prije mjestne okolnosti
vode, njezin postanak, njezin tek, njezino stagniranje.
Kod odvodnje same treba da pazimo, da prenaglo ne
otječe voda, ter time, da ne presušimo tlo t. j . da uzčuvamo
lužnjaku svježu podlogu. Tako demo od prekisela ili prealkalična
tla stvoriti dobro tlo, jer de se na n j e m humus pravilno
raztvarati ; jer nede više šaš i berečina sa johom dominirati,
ne de to biti više čretiste ved lug.


Dakako, da i ovaj način imade svojih mana jer financialni
monenat, kaošto svuda tako i ovdje imade svoj
upliv. Neracionalna odvodnja biti de bačen novac


— samo se bo po sebi razumjeva — jer ako je ova prevelika,
presuši tlo, kako jur spomenusmo, ako premalena, to
s njome nismo postignuli ono, što smo želili
postidi.
Pitanje da li smo odvodnjom pomogli sam o mlado m
lužn Jakovom naraštaju, a ne bududoj sastoji ni
riešava se samo po sebi. Tražedi lužnjak potrebnu vodu, ne će
mu obumrti žila srčani ca, ved de ona i nadalje tražiti u
dubokom tlu potrebnu vodu, što vidjesmo u Zabjačkom lugu,
gdje nije terain povodnji izvržen, ter ne stoji tvrdnja da
hrast lužnjak srčanica u starosti napušta, ved on
prema prilikama svoje korienje razvija,


34