DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 455 —


Zima i svakdanja potreba drva, jesu uzrokom,
da imade mnogo šumskih štetah kod imovnih
obdinah.


Imovna obćina nije kriva, da ne može potrebe gorivnog


drva pokriti, jer to gospodarstvena osnova ne dozvoljava. Nije


ali više puta ni naš seljak kriv šumskoj šteti. Ne du da ga


osobito branim, kada ali navali »ciča zima« znamo svi, kako


nam je mila topla peć?! — A gdje je potreba goriva za ku


ćanstvo?


Moramo se ondje prostonarodno izraziti: »Ako je tebi


mila topla ped, jeste bogami i meni«. To je istina!


Tko de nam drugi ovaj manjak na gorivnom
drvu pokriti, nego li naše zemljištne zajedniceu
svojih sumah i pašnjačih!


S toga napred spomenute okolnosti nukaju nas, da što
bolje uredimo gospodarstvo šuma i pašnjaka z. z. na šumsko gospodarstvenom
načelu.


Kako iz samoga zakona jasno razabrati možemo, imade se
na pašnjačkom šumsko m tl u urediti »pašarenje« samo u
bivšoj Krajini, dočim u t. z. provincijalu ne! Napred smo
spomenuli da zakon kaže: »Sa sumarni, koje su prigodom segregacije
u ime pašnjačke pripadnosti izlučene, valja postupati
u smislu §. 1. ovoga zakona«.


Naše je mienje gore izraženo time, da bi se tako postupalo
i sa šum a mi, koje za pašu blaga služe u bivšoj Krajini


Ovo smo mnienje dovoljno opravdali s pomanjkanj a
gorivnih drva, koje imovne obdine svojim
pravoužitnicima pružiti ne mogu!


Osim toga govore zaoto i ekonomski razlozi.
Znano nam je svima, da u t. zv. »Granici« imade mnogo
više zemlje za ratarsku produkciju, nego li u t. zv. Provincijalu.


U bivšoj Krajini ne ima vlastelinstvah, dočim u bivšem
provincijalu jesu mnoga i mnoga vlastelinstva, koja tako rekudi
´I3 posjeda, a dapače i ´L, tla u svojim rukama i vlastnosti
imadu. U bivšoj je Krajini obratno. Imovne obdine i