DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 3     <-- 3 -->        PDF

masiMIlM.


Br, 9, i 10. u ZAGREBU, 1. rujna 1901. God. XXV


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za ´/a stranice 8 K.; za Vs stranice
5 K. 20 fil; za ´A stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


0 lugu i lužnjaku.


studija od B. H.


1.
Zašto u našim lugovima neuspjevaju kadkada
lužnjakove kulture, premda su u njem
prije sječe bili hrastovi pravi gorostasi?


Kako, da uzgojimo na takovim mjestima
novu lužnjakovu šumu bud naravnim bud
umjetnim načinom?


Ovo su dva vrlo važna pitanja za gospodarenje u našem
niskim hrasticima. Promotrimo dakle sve momente, koji su
važni, a da možemo odgovoriti na gornja pitanja.


I. Proučimo u prvom redu sam lug, kao bazu kulture.
Šumski predjel u nizinama, vedinom uz
obale voda, obično podvržen proljetnim povodnjama,
zoveselug.


Ilovasto, duboko naplavljeno tlo, sastoječi
iz 50—60% pieska i 40—50% gline sa nešto vapna, bojadisamo
željeznom gnjedačom, tvori u našim lugovima snažni temelj
šumskoj kulturi, prem je kao naplavina izgubilo putem
mnogo koristnih soli, te je uslied toga lošije od prvotnog ilovastog
tla. Kako no rekosmo snažan je to temelj kulturi^ bu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- 438 —
dud je srednje skupnosti, osrednje prhko i dosta blago. Vodu
upija dosta lako, ali ju propušta teže. Izparuje istu umjereno,
uviek je uslied toga svježe, a ohladujuje slabije. Listinac, koji
godinice pada na tlo uz pristup vlage topline i zraka t. j . kisika
stvara humus, koji kao hranivom bogata koprena pokriva
rečenu jur bazu, nižuć se u tri vrste: gornji sloj humusa —
žućkasto smedje bilinske tvari, koje su se tek počele raztvarati,
u kojim imade humino kiseU alkalija; srednji sloj humusa
— tamno smedji humus — zemljasta sastava, koji razvija
humino kisela alkalija; dolnji sloj — crni humus u kom
je najviše vrelno kiselog amonijaka. Predočili smo koli svojstva
tla, toli i razvistali slojeve humusa, po čemu dolazimo
do zaključka, da u lugovima, koli mekota, toli
i zdravica razvoju bilja u obće, a naposeb hrastu lužnjaku
veoma prija.


II. Pošto smo promotrili tlo, promotrimo život hrasta lužnjaka
od sjemena do sječe.
U njega je ž i r dugoljasta, rek bi jajasta oblika do 3 cm.
dug, sa usplodjem tankim, gladkim, te lomivo žute boje. Na
ponožju obuhvada ga kupula, koja je sastavljena iz Ijuskavih
listida, smještenih poput criepova. U uzplodju je klica pokrivena
nježnim, splasnutim, smedjim, opni naličnim sjemenovnikom.
Bjelanka nema oko klice, koja se sastoji od dviju velikih
ravnodutkih, bjelkasto žutih kotiledona, sa kratko gore
okrenutim korienkom i veoma malene pupoljice. Supke su u
žira gradjene od parenhima poliedarskih stanica, tankih stjena
a kroza-nj prolaze nježni cievni svezci. Stanice su pune malenih
zrnaca škroba jajasto okruglasto zaobljena, obično imadu
šupljinice poput pukotina. Škroba imade u žiru do 387o "z
97o mastna ulja, 7 — 87o sladora, koji ne može kristalizovati,
a i quercita [petero valentna alkohola (Ci H,, O H)]. Nuz
ove tvari ima u žiru smole, gume, pektinastih ter gorkih
tvari, prema čemu je on ponešto oslastna, nu uz to i na gorka
i opora ukusa. U pepelu nalazi se znatna množina kalija i
fosfata.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 5     <-- 5 -->        PDF

- 439 —
Dozrievši žir u listopadu, ili pada sa hrasta na tlo, gdje
ga pokrije padši listinac, ili se sadi na 3 cm. duboko prekrivši
ga humusom.


Čim je žir postigao podlogu, toplinu i vlagu, naklije t. j .
u njem počne život. Na prvobitnom zametnom korienku
razviju se iz prameristema, koji stvara vegetacioni pup korjena,
tri staničja, dermatogen, periblem i plerom. Tangecialnim dielenjem
stanica dermatogena nastaje epiblem i kapica, koja pokriva
mlazicu. Tim djelovanjem okrene se korienak radialno
k zemlji i protrgav plast spušta se u dubinu.


Hladnijim vriemenom, koje nastaje približivajudom se zimom,
staje njegova životna funkcija, dok ne okopni snieg i počne
blago djelovanje proljetne dobe.


Tada nastaje izmedju kapice i korjena transverzalna vrsta
meristema, u kojoj se stanice diele samo popriečno, tako iz
vana postaje srednji dio kapice, a iz nutra cievni svezčid kao
srčika. Kapicu postrance pokriva kora, a iz nutarnje strane,
kojom se naslanja na koru, postaju postrane česti kapice i tjenica.
Kod starijih česti korjena pretvori se epiblem u sastavljenu
tjenicu, sastojeću iz flogena i periderma, koji kutikulizuje.
Srčiku stvarajudi meristem stvori se u drvo, a izmedju
drva i lika stoji kambij korjena. Endogeno tjera postrane iz
boje, koji su neznatni i vlasnati, dočim je žila srčanica do 6.
ili 8. godine jaka i nalična skoro mrkvi, koja se spušta okomito
i duboko u tlo, sačinjajuć gotovo sama sustav korienja
mlade hrastove biljke. Ona je do 3. godine dva puta veća nego
li stabljika. Kasnije pako osobito u 50. — 70. godini razvija
lužnjak jako postrano korienje, koje se na široko i daleko razprostrani.
Kod starih hrastova nalazi se često, da je srčanica
natrula, a da hranitbi služi razvito postrano korienje, a kod
prastarih lužnjaka obično srčanice više ni ne nalazimo. Više
stotina godina stari lužnjaci ne imaju nikada dublje korienje od
1"26—1´50 m. što čini skoro oprieka sa njegovom dubokom
korienosti. Ovu posliednju tvrdnju crpimo, čini se iz njemačkih
auktora, s kojom se ne ćeme složiti, priznavši
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 440 —


hrastu lužnjaku individualnu razgranu sustava
korienja. Na sušem dese tlu ono dublje,
a u vlažnijem višje razgraniti.


Za germinazacije hipokotilno se udo produlji prema ilu
sjemena, dočim ostali dielovi sjemena ostaju zatvoreni, dok
korienak ne postigne primjerenu dužinu. »


Pošto su se hraniva kotiledonama, prošav u s t a b 1 j ič
i c u, osvježila, maleni se kotiledonali produže tako, da se
pupoljica, prije unutar svinuta okrene van, a kasnije upravi u
vis. Kotiledone protrgaju plašt sjemena i brane biljku na prvo
Ijuskavo lišee.


Fibrovazalni svezci stabljike su otvoreni i djelovanjem
kambijskog prstena urašćuju stabliku. Vagetativni pup, sastojeći
se iz prameristema bez kapice, razgranjuje monopodialno
do dva lističa, dočim se kotiledone, kao nepotrebne, osuše i odpadnu.


Rast je u početku brz, ali sporiji, nego li u korienku,
dočim je kasnije manji tako, da je jednogodišnja biljka najviše
15—20 cm. visoka. Dalnjih godina biva rast sve nagliji
i nagliji, ter postigne najveći prirast u visinu oko 40.— 50.
godina; tada počne padati, dok sasma neprestane uslied sušenja
vrha. Isto tako prirast u debljinu imade svoj vrhunac u 60 — 70
godini, koji takodjer u dalnjem životu biva sve manji i manji,
ali ne prestaje dok lužnjak živi. U šumama imovne obdine
križevaeke vidimo i danas još hrastova do 30 m. visine, sa
promjerom od preko 2 m., a njihova je starost preko 200
godina.


Stablika hrasta lužnjaka sastoji se iz
kore, bieli i strži. Mlada je kora glatka, stara hrapava,
lubasta i razpncana. Ona je pokrita veoma tankom srebrnasta
sivom i sjajnom vrstom pluta. Pod plutom je sive do
crveno smedje boje, te je uzduž izprutana. Na glatkom prerezu
vidi se tanak crveno smedj periderm, a pod njim zelenkasta
kora, koja je svjetlim plutom od nutarnje kore razstavljena.
Taj kolut je sastavljen od sklerenhimskih stanica. Crvenkasta
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 441 —


unutarnja kora razdieljena je kao na mala polja od radialno
i tangencialno poredjanih skupova likovnica. Pluto hrastove
kore složeno je od malenih stanica, koje su vedinom napunjene
amorfnom crveno smedjom masom t. z. phlobaphenom. Srednja
kora gradjena je od okruglastih, malo tangencialno stegnutih
stanica jakih stiena. Medju njima su se smjestile pojedince
ali i u skupovima sklerenhimske stanice. U obodnoj partiji ovog
staničenja ima klorophila, ali inače u mnogim stanicama kristale
od kalcijeva oxalata. Na nutarnjoj granici srednje kore
nalazi se zatvoreni prsten sastavljen od 3—4 reda nepravilnih
sklerenhimskih stanica odebljanim stjenama, ali ipak ima i u
tom prstenu skupova likovnica. Iza toga prstena sliedi široki,
vanjski sloj nutarnje kore, koj je gradjen kao srednja kora. I
u toj partiji kore ima onako raztrkano skupova sklerenhimskih
stanica likovnica. Iza toga sliedi široki vanjski sloj nutarnje
kore, koj je gradje kao i srednja kora. Nutar je kora složena
izmjenice od uzkih srčikinih i mnogo likovnih zraka. U likovnim
zrakama naslagan je izmjenice i pravilno likovni parenhim,
sa sitastim cievima i skupovima likovnica, koje zapremaju
cielu širinu likovne zrake, pak su kao obtočene kristalnim
vlakancima. Sve parenhimske stanice lužnjakove kore napunjene
su amorfnom masom, koja sa raztopinom željeznih
soli pomodruje. Samo su u mladim korama sklerenhimske stanice
i skupovi likovnica pravilno poredani, dočim u starijoj kori
stoji liko više na periferiji skupno. Sklerenhimske stanice pače
su razmaknute, a staničje srednje kore manje više se odlupilo
uslied naknadno nastalog pluta, Hrastova je kora prema starosti
razne strukture. Ona je žilava, lomom široko vlaknasta,
suha ne miriši, a namočena miriši po treslovini. Okusa je
opora i steže. U njoj imade treslovine od 5—12%. Osim treslovine
ima u lužnjakovoj kori kalcita, levulina, sladora crvene
boje, koji postaje raztvorbom tresla. Izgorjela ostavlja 2—5°„
pepela, sastojećeg iz alkalija i fosfata.


Drvo hrasta lužnjaka sastoji od prosenhimskih i parenhimskih
staničja, a uz ova su se smjestile u drvu drvne
cievi (trahee-spiroidi) odnosno traheidi.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 442 —


U popriečnom prerezu vide se tanke radialne crte, srči
kine zrake, koje su složene od odrvenjenih stanica jakih stiena,
ter su stegnute radialnim smjerom, a postrance su stisnute.
Glavne srčikine zrake prodiru od središta do periferije drva ili
obratno, a drugotne polaze od kambija prodirući doniekle u
drvo, dočim ne dolaze do sredine drva. Izmedju srčikinih zraka
nalaze se drvne zrake, ksilem, koje su analogne likovnim u kori.
One se klinasto prema periferiji razširuju. Veći dio tog staničja
sačinjava libriform, a pojedince su stanice radialno i tangencialno
ponamještene. U tom stanicju nalazi se drvnih cievi
(traheida) i vedih partija drvnog parenhima. Drvne su cievi kod
srca uže, dočim su u ostalom drvu mrežaste. One se mogu i
prostim okom viditi. Drveni parenhim sastavljaju kraće i duže
prizmatičke odrvenjele stanice sa tankim stienama. Pokazuju
aksijalne skupove, hvatajući se nastavcima drugoga skupa.
Drveni se parenhim nalazi posred temeljnog staničja u tangencialnim
slojevima.


Jedno godišnji krugovi drva, godovi, postaju
tako, da se s proljeća stvara širi libriform tanjih stjena i množina
cievi, dok prema jeseni postaje sve uži, debljih stiena sa
malo cievi. Kod hrasta lužnjaka jasno se vidi prelaz jesenskog
drugogodišnjeg proljetnog drva, pošto je jedno od drugoga oštro
odlučeno. Stari godovi, strž, jezgra ili srce, tamnije su boje
žuto smedje i daleko tvrdji od mladjih 5 do 8 (i više. Ur.)
godova, koji stvaraju biel.


Bie l je važna za život lužnjaka, jer je ona neposredno do
kambija, ter provodi hranu usisanu korienjem, doČim u starim
godovima ne ima života, pak strž nema za stablo nikakove vriednosti,
do li čvrstoće, a mnogi lužnjaci više stotina godina stari
niti je nemaju. Drvene stanice i cievi pune su zraka, u nekojim
imade mastnog ulja, više škroba i sladora, drvna soka, quercita,
treslovine i pigmenta. Ove dvije zadnje tvari slegle su se u
stjene stanica. Osim toga imade u stanicama kalcijeva oksalata i
fosfata. Počela bieli puna su produkta asimilacije. Srčike ne ima
hrast lužnjak. Drvo je bez mirisa, nakvašeno postaje tamnije
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 9     <-- 9 -->        PDF

- 443


boje, a stojeći dulje vremena na zraku dobije mrku boju, čemu
je uzrok tanin. Izgoreno drvo daje 3 — 77o pepela.


Izmedju kore i drva t. j izmedju lika i bieli stoji kambij
nježno staničje puno protoplazme, koje se dieljenjem umnoža
diferencujudi unutarnje stanice bieli i vanjske lika, stvarajući
novi god.


Hrast lužnjak imade pod korom zatvorenih vegetativnih
čunjeva t. z. bulbula , koji ga čine prikladnim i za nisku šumu.


Razgran a je hrasta lužnjaka monopodialna, ter radialno
tjera postrane izboje akropetalno tako, da je najmladji izboj
najbliži vegetativnom Cunju, koji je zatvoren u tubastu pupu,
jajasta oblika, rdjasto smedje boje, sastojeći iz plašta, sastavljena
od Ijuštica žućkasta ruba. Početkom travnja, uslied nastale
proljetne topline, popušta smola pupa, a nastajućim životom
vegetacije, počnu kolati hraniva. Raztvori se pup, iz
kojega se nježni žuto zeleni list pojavljuje, dočim os dalje brzo
raste, stvarajući dalnju onogodišnju razgranu.


Lis t hrasta lužnjaka s početka klorotičan uslied svjetla
i kolanja tvari, dielenjem stanica raste, ter je u mjesecu svibnju
podpuno razvit.


On je mreuasto dugoljast, kratke petlje, ter sjedi sa podinom
na kraju grančice. Nejednake je veličine 7—10 cm. dug i
5—7 cm. širok, na vršku tulast, na podini srčasto urezan, sa
strane krpast, sa lica i naličja gladak. S lica je tamnije zelen
nego li sa naličja. U starog lužnjaka odpada početkom studena,
dočim kod mladog ostaje preko čitave zime osušen.


List pokrit je epidermom, koja je sagradjena od velikih
poligonalnih stanica, u kojih su konture više manje izvijugane.
Puci imade s lica manje nego li sa naličja, one su se više na
obodu lista poredale. Epiderma je i sa naličja sastavljena od
plosnatih stanica.


U stanicama epidermide imade cistolita i sličnih tvorina,
kristala od kalcijeva oksalata složenih u celulosi. Stanice su epiderme
izvana odebljaue i prevučene kutikulom. Pod tjenicom
nalazi se više ovećih stanica bez boje punih sluzi, a po jačim
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 444 —


cievnim svezcima razvijen je kolehim. Izmedju gornje i dolnje
tjenice nalazi se mezofil, staničje puno kloroiila, po kojem se
razgranjuju cievni svezci.


Mezofil sastoji iz dvije pravilne vrste. Gornja je sagradjena
od više slojeva okomito prema listu izpruženih stanica
sačinjavajući palisadni sloj. Druga vrsta radialno gradjena od
okruglih stanica stvara spravasti parenhim. U mezofilu ima po
koja sklerenhimska stanica (idioblasta). U stanicama mezofila
ima protoplazme i klorofila, kristalna kalcijeva oksalata sačinjavajuć
više puta rafide, nešto mastna ulja, više treslovine,
koje imade i u stanicama epirmide.


Strukturu lista, kao i skelet njegov sačinjavaju cievni svezci,
koji kao žile listom prolaze, dajući mu jakost i mrenast izraz.
Na naličju su bolje izkočili, ter se vide i oni tanki organi, koji
se iz parenhima lista na površinu nisu izbili. Primarni nerv
polazi iz izboja t. j . iz osi u list razgranjujući se u sekundarni
ovaj u tercierni i t. d. Po iztraživanju Wolfa imade u 100 dielova
bilinske tvari u listu 1-7 alkalija a 25*8 dielova vapna.


Razvitkom lišća pokazuje se c viet. Mužki je resast do 6 cm.
dug žuto zelen, raztkan, po končastoj stapci visi u kitici na
zelenoj grančici. Njegov obliČak jest (P 3—8, A 6—8).


Povrh mužkoga cvieta na vrhu mladih hvojica ili u pazušici
lista razvija se ženski cviet stapke do 5 cm. dugačke, na
kojoj stoje do tri Ijuskaste bobuljice. Plodnica je zatvorena u
toj bobuljici, iz koje viri njuška. Obličak ženskoga je cvieta
(1* 3 — 8 G 1—3). Mužki cviet, iza kako je oprašio ženski, odpada,
dočim u ženskom nastaje embrionalni razvitak sjemena,
koji kako jur rekosmo u listopadu dozrieva. Dva ili više žira
na poduljoj petlji ili grozdasto vise, pa mu odatle i ime pedunculata.


Prema tomu. kakav je list i žir hrasta lužnjaka, ter da li
ranije ili kasnije lista, prelazeć više puta u pretjerane
tančine , razlikuju sistemati mnoge variacije.


III. Promotrismo hrast lužnjak sa morfoložkog i anatomskog
gledišta, vezavši motrenje fiziologijom, pokušajmo ga


ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 445 —


promotriti kao individuum i kao sastojinu. Dosadašnji
rezultati iztraživanja sbroja topline, koju treba lužnjak
za svoj život u vegetativnoj periodi se razilaze. Gayer i drugi
njemački pisci, ako i nerado, slažu se sa Wilkommom, da hrastu
lužnjaku treba srednja toplina mjeseca svibnja do listopada najmanje
od 12-5´´ C.


Isti strukovnjak drži, da lužnjak uzpjeva do polarne širine
uz uvjete topline, koje netom spomenusmo. Južna exposicija
prija lužnjaku daleko više od sjeverne, a u visinu dopire
do 800 m. (?) ako su mu ini uvjeti prijatni.


Po Gajeru i drugim nije hrast lužnjak osjetljiv na vlagu,
ter ga je naći u predjelima sa vlažnim sa suhim zrakom.
Ovom se tvrdnjom ne demo zadovoljiti, jer
nas izkustvo uči, da hrastu lužnjaku prija
svjež predjel, a da ga prevelika vlaga, kao
što i presuhi predjel ubija.


Kržljavi lužnjak ne opravda je nam tvrdnje,
da onpodnaša vlažni i suhi predjel, jer životarenje
njegovo u takovim mjestima nije znak
njegova uspievanja.


Hrast lužnjak pokazuje dosta veliku potrebu na mineralnim
sastavinama tla, ter mu najviše prija aluvialna ilovača naplav-
Ijena u nizinama, a uspjeva dobro i na ilovasto vapnenom tlu;
glineno mu tlo bolje prija od vapneaog i pjeskuljavog. Eahlo
duboko tlo daje mu uzornu podlogu, dočim mu ne godi plitko
ili kamenito tlo.


Vegetativna perioda lužnjaka traje kod nas od travnja do
studena. Početkom travnja u skladištaim se stanicama (bieli i
lika) sokovi dielovanjem života vegetitivnih dielova (kambijaveget. Čunjeva) usisavanjem vode i mineralnih sastavina tla
počnu micati za stvorbu novih organa i za priraščivanje koli
osi toli oboda lužnjaka.


Kapilarna sila i difuzija tjeraju sokove i mineralne sastavine,
ter dušične spojeve raztopljene u vodi, kroz liko i biel u
kambij koji stvara novi god, i do pupova, koji stvaraju mlade
izboje.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 446 —


Wolf, ZoUer, Nobbe, Wagner i drugi dokazase tezu Mariottea,
da bilje prima mineralnu hranu iz tla, raztopljenu u
vodi, pak je prvi smješao rastopinu tako, da je na 2 kg. vode
uzeo ´U g. kiselog kalcijevog fosfata V4 g. magnezijevog fosfata
V2 kalijeve salitre i V.2 vapnikove salitre, u kojoj se mogu uzgajati
mladi hrastići, kao vodena kultura ili u bjelutkovom pjesku
poliveni rečenom raztopinom, gdje se dobiva dosta liep rast.


Doprvši hraniva sa vodom do pupova počnu ovi stvarati
nove izboje i lišće, kojim lužnjak asimilira diše i transpirira
upitu vodu.


Tezu 0 transpiraciji bilja postavio je Mariotte godine 1679.
Njom su se bavili razni botanici kao Wod\vard, Hales, Guettard,
Unger, Schleiden, Sachs, Garreau, Dutrochet, Mayen,
Deherain, Bohm od novijih Eder i Kerner, a i danas se mnogi
bave tim pitanjem, koje još nije raztumačeno.


Jedni ga učvršćuju u fizioložke procese biljke, a drugi
pako u fizikalne. Mi se ne ćemo upuštati u detailno razmatranje
ovoga procesa, povukavši zlatnu sredinu, d a bilj e
transpirira, dakle i hrast lužnjak, vodu korienjem
usisanim i iz zraka upitu, koju ne
može upotriebiti. Da ovisi množina transpirane
vode ne samo od individualne naravi
vrsti bilja veći pojedine biliueu samoj vrsti,
uč e na s opažanja . Na množinu transpirirane vode djeluju
vanjski uplivi: 1. temperatura zraka, pošto 0 njoj ovisi absolutna
vlaga atmosfere; 2. zračne struje, kao što i na obično
hlapljenje; 3. sunčano svjetlo, samo kao izvor topline, a ne
kao takovo


Usvojiti ćemo Prantlove rieči, da je 0 vlazi zraka ovisna
transpiracija, ter da narav postavlja ravnovjesje izmedju biljkine
unutarnje vlage i vlage zraka. Tako vidjesmo, da su
mladi hrastići za ljetne žege uvenuli s razloga,
što su više transpirirali vode nego li
su je korienjem primili.


Kao što i drugo bilje tako i lužnjak više transpirira
u danu, nego li u noći. Mlado lišće luž
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 447 —


njakaviše negoli staro, što nam dokazuje njegov
anatomski sastav, dakle u proljede više nego li u
jesen . Kasno lišde hrasta lužnjaka se malo puci kutikulizovane
epiderme ne transpirira mnogo, manje na gornjoj nego
na doljnjoj strani, a najviše obodom. Stariji izbo j i i
deblo hrasta lužnjaka ne transpiriraju, jer
su nepropustni za vodene pare.


Po Schiilleru bi hrast transpirirao preko 40^/0 od ukupae
težine lišća, a po Hartigu je transpiracija jednaka sa težinom
lišda.


Kad bismo kritizirali opažanje jednoga i drugoga, odustali
bismo sa uzetog načela individualnosti transpiracije,
Radje ćemo usvojiti opažanje, da hrast lužnjak
u mladosti relativno više transpirira odstaroga,
doeim absolutno više stariji nego li
mlad j i, s razloga, što ovaj imade daleko veći
broj organa zatranspiraciju nego liovaj. Absolutnamnožinatranspirane
vode hrastalužnjaka
starijeg i mladjeg upravno je razmjerna
sa odnosnim kubičnim sadržajem.


Impozantan jest hrast lužnjak svojom vanjštinom uzrasao
pojedinac. Njegovo kratko ali široko tielo, a razgranjena krošnja
stoji, kao gorostas koji hoće, da prkosi elementu. Ne manje
je Ijep kad je uzrasao u sklopu. Njegovo valjkasto dugačko
tielo i dosta mala riedka krošnja ukazuje nam sastojinu, kao
arkadu granatih svodova i visokih stupova. On cvieta već iza
desete godine, al rodi rodom tek u 40—60 godini dobe svoje.
Posadjeui žir trpi od pliesni, truleži, miševa i kukaca. Mlade
lužnjakove kulture od vode, mraza, manje od suncožara i korova,
a 10 do 20 godišnje od kitina. Na njega se naseljuju
razni parasiti bilinskog i životinjskog svieta, a najveći mu je
neprijatelj čovjek. On je po uzgoju visoka srednja i nizka šuma.


Hrast lužnjak po naravi, bolje rekuć, kako ga mi zatekosmo,
redje stvara sam sastojinu, već je u skupovima ostavIjajuć
briestu, jasenu grabu i drugim mjesta, da uz njega živu.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 448 —


On nepođpuno zastire tlo, a ljubi svjetlo. Ugustom sklopu
mu je razmjerno daleko vediprirast u visinu,
nego li u širinu, a obratno u riedjem. Eacijonalne
prorede pako izjednačuju, te dvije
0 p r i e k e. Eentibilitet hrasta lužnjaka, kao sastojina jest velik.


I. U zadnjem svezku šumarskog lista, prošaste godine
cienjeni pisac X. nalazi uzrok povodnjama lugova,
što izsječenjem šuma dolazi u novije vrieme
brže voda u rieke, ove brzo nabujaju i razli evaju
se; da su zaprieke u toku vode uništene
time i razmjerno hlapi jenje manje, a da podignuti
nasipi, stvoreni protiv poplave, jednog
kraja, popi javlj uju drugi.
Složiti 6emo se sa vriednim njegovim tvrdnjama u većini
slučaja, ali ne će biti stagnirajućoj vodi u lugu
svagda uzrok voda nadošla sa bregova i uzvisina u niz. Više
su puta uzrokom vrela u samom lugu, a i kišom pala
voda stagnira gdje gdje uslied nižeg položaja terraina
od okolice. U takovim predjelima dolazi danas isto tolika
voda u poplavljeni predjel, kolika je i prije 200
godin a došla, pa ipak je u njem hrast lužnjak prije uspievao
a danas nam ona ista voda stvara zaprieku novoj kulturi. Sigurno
bi mogli ustvrditi, da je primjerice voda, koja popljavljuje
šumski predjel Drljež (kod Gjurdjica i Sredske) dolazila
u jednakoj mjeri danas, kako i prijašnjih stoljeća.


Smiona je ovo doduše tvrdnja, ali evo joj dokaza. Kosa na
kojoj leži Gjurgjic strmo se spušta prema nizini Drlježa, a uzvišene
obale potoka Česme i Sredske ne daju joj odticati niti
danas, kao što joj nisu dale oticati niti prije, doČim visina
obale nije nastala od prekojučer, pa ipak vidimo i znamo da
je Drljež postojbina hrastu lužnjaku.


Napomenuti ćemo, da razlizana korita rieke i potoka,
koja sa padom vode pada opet u korito nije štetna po nije
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 449 —


dnu kulturu, dapače povisuje plodovitost tla. (Poplave Nila
i Pada).


II. Bilo, da voda, koja stagnira u nizinama lugova potiče
od razlizane vode ili potoka, bilo, da je ona oborinama prouzročena
ili vrelima, neka nam bude svejednako, kaošto nas
ne treba da tare briga, da li je danas više ili manje dolazi
u nizinu luga.
Postavimo li premisu, da ona danas dolazi u većoj mjeri,
potražime li joj Uzrok, doći ćemo do resultata, da smo zlo
gospodarili , jer smo zaveli na takovim mjestima oplodnu
i čistu sječu, gdje je nismo smjeli zavesti, d a nism o sve
uzeli u obzir, što bi bili morali na umu imati kod zavedenja
gospodarenja, a da nam je zakon o vodnom pravu
tudj bio.


Postavimo li premisu, da natapa danas nizinu luga jednaka
množina vode, kaošto ju je nekada, dolazimo opet samo
do zaključka, da su naši neuspjesi u kulturama posliedica
malog opreza, ueproučavanja života
hrasta lužnjaka, pak da smo zaveli običajno gospodarenje
oplodne ili čiste sječe držeći se Gayera i
drugih Njemaca, da hrast lužnjak nije osjetljiv »da će on
uspjevati na svježem kao i na mokrom tlu, — da njegovom
mladom narastaju godi i suho i mokro tlo«.


Čitajući više puta da na žalovima voda uspieva hrast lužnjak
izvrstno, pače, da velike dimenzije postizava, spuštajući
korienje u vodu, moramo se tomu čuditi. Hrast lužnjak ovako
uzrasao biti će moguće širok granat i visok, ali bi na njemu
u većini slučajeva, ne samo R. Hartig, Ludwig, Plonnies,
Losch i Tubeuf, već i mnogo drugi stručnjaci imali dovoljno
studije, do prouče to ubogo tjelo puno rana i bolesti, a mnogi
bi se entomolog zabavio na njemu.


Nemojmo se dakle zavarati! Načelo racionalnog
šumarenja nije uzgajati bolnicu drveća, već
drvo, koje će biti zdravo i uporabivo.


Na površinama, na kojima imademo danas uzgajati u takovim
predjelima hrast lužnjak, zatekli smo mal o vode, ali
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 16     <-- 16 -->        PDF

- 450 —
ne baru ; na njima smo zatekli travu kiselicu i nešto berečine,
nu njima je dominirao lužnjak uz briest, jasen i
druge vsti drveća. Riedk o smo zatekli mnogo berečine i
šaša. Posjekavši hrašće, evo čuda, mjesto mladih lužnjaka, vidimo
johu, vrbu i šaš, a u boljim okolnostima jasen i briest.
To nam dokazuje da smo sa kulturnog tla
stvorili buduće ćretište. Cienjeni pisac X. sretan
je u svojim odnošajima jer bar vidi, prem nezadovoljan, jasen:
ali mi ne vidjesmo u Velikom Jantaku, izuzem uzvišenijih
kosa, u sječinama većinom rukom pomladjenim sa hrastovima
žirom, doli šaš i johu a da su se i stojeći bližnji lužnjaci počeli
sušiti. Tu nam je zagonetku veoma lako rieš
i t i. Sjetimo se na uporabu vode u bilinskom svjetu. Hrast
bo stariji svakako će crpsti itranspiriratimnogo
vode, pak će time stagniranu vodu postaviti u kolanje i
tlo osušiti do potrebne musvježosti.


Pošto su povodnje najviše u proljeću , ne zaboravimo,
da je i tu prirodu svoju učinila probudiv lužnjaka iz zimskog
sna, koji onda stvara nove izboje, list i cviet, ter da će tada
više vode upotriebiti za tvorbu, a da će n j e ž n o lišće sla


bij e epiderm e viš e vod e transpirirat i i tim e
paralizirat i nepovoljn o djelovanj e vode ,
koj a lež i na tlu .
Posječemo li stara stabla, listinac, koji leži na površini


ne će moći sa suhim travama stvarati hums u onom obliku,
kako no ga u početku spomenusmo. Bilinsk i se tu odpadci,
uslied stagnirajuće vode, nepodpuno razt
var a ju, stvarajući ili malo humnosno kiselih soli ili previše
rastopive humosne kiseline. Stvarati će se čretni humus, radi
preobilja vode, a premalog pristupa zraka. Poznato nam je, da
ni vodena kultura ne uspjeva niti u raztopini alkalične ui i
prekisele reakcije.


Ovakav je humus za vlage močvaran, a za suše prhak,
bez skupnosti.


III. Premda vodu dosta lako upija ilovasto tlo i propušta
ju u dubinu, ipak nam stagnirajuća voda dokazuje, da su


ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 451 — ´
slojevi tla nasićeni njome. Voda imade nadalje svojstvo, da je
loš vodid topline, te treba veliku specifičnu toplinu, da se
ugrije.


Takovo tlo, prem kako rekosmo u početku snažno,
ovako pokvareno ne prija nikakovoj biljci bolje
vrsti, a kamo li će hrastu lužnjaku. Hrastov žir na
takov podlozi upljesniviti de ili će struauti, ako je naklio, sto
redje biva. Pošto ne ima dovoljno topline, to de ved naći na
zaprieke u germinazaciji, pošto ne ima uvjeta života.


Ako je ved prije mladi hrastov naraštaj niknuo
to se imade boriti sa berečinom i šašom — sa vodom
koja mu donaša prekisela ili prealkalična hraniva. Ne će
tu pomoći niti svojstvo zemlje niti korienja, da odklanja tvari,
koje su biljci štetne.


Transpiracijabiljke, kojajeuvodi, daje jednaka
ništici, dokazali su Hales i drugi. Biljka
pako koja je u prvom zračnom sloju nad vodom,
koja izhlapljuje i čini vlagom napunjenu zon.i, ne tran g
p i n i r a, jer je u toj zoni skoro više vlage, nego li u samoj
biljci. Tako stojeći nježni lužnjak jest odozgo, odozdo
i sa strane okrušen vlagom. Starom naprotiv hrastu
ne može to toliko škoditis razloga, što je daleko vi?i, a
njegovo lišće daleko u sušoj zoui. Njegovo je deblo jakom nepropustnom
korom obkoljeuo, kao i korienje, bilo to srčanica
ili postrano, spuštajući se u veću dubinu tla gdje je daleko
manji postotak vlage.


Nije li dovoljno dokazano ubitačno djelovanje vode u
mladim hrastovim naraštajima bacimo li pogled na bolesti,
koje prate na močvarnom tlu hrast lužnjak.


Pobliedjene biljke 1.—3. godišnje lužnjakove u mjesecu
svibnju, koje se kasnije na prevlažnom tlu posuše i do kolovoza
u svibnju ugibaju, ne dokazuju nam drugo, no, da se je sa
vodom u dotični predjel naselila Eoselina quercina, koja
inficira na bezplutenim vršcima srčanicu i postrano žilje. a
razvija se u 24 sata. Micel prodire u žive kožne stanice ko
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 452 —
riena do srčanih cievi. Njegove jake, lepezaste sklerotie ubijaju
živi parenhim. On, koji je s početka hjalin, kasnije sa više
hypha stvara rhizoctonie, koje se poliegav na korien zapredu
i bolest u tlu i vodi razširuju.


Tsto de se tako na tim ozliedjenim mjestima širiti alkoholsko
vrienje biele truleži, kao rak. Neće to vrienje pratiti
samo Endamjces Magnusii i Sacchamices Ludwigii nego i
Leuconostoc Lagerheimii.


Drvo de se prodirati i raztavljati koru, stvarajući maslačnu
kiselinu slobodnom, po kojoj de mirisati prenašav bolest
sme đ je teklin e od jednog drvca na drugo Mikrokokkom
deldroporthosom i Torilom momilioidesom. Nede manjkati niti
Colpoma quercina niti veliki neprijatelj hrastov
nepoznatog života Bulgaria poljmorpha.


List napada Leptotjrium drjium, mlade
izboje Psilospora Quercus, a vršdi mladih
lužnjaka ugibaju od Myxosporiuma Lanoele. Ne
godi oku niti g u b a v lužnjak, sto prouzrokuje micel P o 1 y p orusa
iquariasa, a i Polyporusa dryadeusa.


IV. Ne bi pogriešili, držedi u poplavam izvrženom šumu
lužnjakovu zaštitnom, pak da snjome postupamo kao takovom.
1. U onim predjelima, gdje nije ved prekasno, ter u kojim
ne imamo radi konfigraeije tla i velike udaljenosti potoka i rieka,
pak gdje se odvodnje ne bi rentirale, tu demo se protiv stagnirane
vode najbolje očuvati zavođenjem prieborne
sječe. Nismo litu sječu zatekli u našim lugogovima?
Nije li nam ona uzgojila liepih lugova?
Svakako stoji da jest i jedno i drugo.
Zašto, da ju onda zapuštamo?
Ne trebamo, da opetujemo svojstva starih lužnjaka i njihovu
zadaću u tim predjelima kod ovog načina uzgoja, jer
smo to napred promotrili, pak nam izkust\o dokazuje,
da je lužnjakov mladi naraštaj pod starim hrašdem u tim
prilikama liepo nikao. Da de nam racionalna prieborn a
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 453 —


sječaliepihrezultatadonieti, dokazali smo napried
a pokazuje nam isto i stari lug, koga zatekosmo.


Obde mane prieborne sječe, pokazati de nam se i tu, kao
i svuda, gdje je ista zavedena. Naposeb bojati se jest, da de
stabla zaštitna početi napustom srčanice(?)doniekle
trunuti.


2) Na srednju i nizku šumu ne djeluje ubitačno
stagnirana voda, dapače de mladice iz panja potjerane veoma
brzo rasti; ali mi nedemo, da vodi za volju odustanemo
od visove hrastove šume.


3. Odvodnja terraina daleko je skuplji način,
ali uviek preporučiv, gdje se samo rentira i gdje je izvediv.
Netrebamo tu drenažiranja, kako to Francuzi rade, dovoljna´de
biti dobra kanalizacija, preizpitav prije mjestne okolnosti
vode, njezin postanak, njezin tek, njezino stagniranje.
Kod odvodnje same treba da pazimo, da prenaglo ne
otječe voda, ter time, da ne presušimo tlo t. j . da uzčuvamo
lužnjaku svježu podlogu. Tako demo od prekisela ili prealkalična
tla stvoriti dobro tlo, jer de se na n j e m humus pravilno
raztvarati ; jer nede više šaš i berečina sa johom dominirati,
ne de to biti više čretiste ved lug.


Dakako, da i ovaj način imade svojih mana jer financialni
monenat, kaošto svuda tako i ovdje imade svoj
upliv. Neracionalna odvodnja biti de bačen novac


— samo se bo po sebi razumjeva — jer ako je ova prevelika,
presuši tlo, kako jur spomenusmo, ako premalena, to
s njome nismo postignuli ono, što smo želili
postidi.
Pitanje da li smo odvodnjom pomogli sam o mlado m
lužn Jakovom naraštaju, a ne bududoj sastoji ni
riešava se samo po sebi. Tražedi lužnjak potrebnu vodu, ne će
mu obumrti žila srčani ca, ved de ona i nadalje tražiti u
dubokom tlu potrebnu vodu, što vidjesmo u Zabjačkom lugu,
gdje nije terain povodnji izvržen, ter ne stoji tvrdnja da
hrast lužnjak srčanica u starosti napušta, ved on
prema prilikama svoje korienje razvija,


34
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 454 —


Dopustimo, da se varamo, pak da par panjeva u ZabIjačkom
lugu, niesu no individualne vriednosti. Uztvrdimo protiv
osvjedočenja, da de hrastu lužnjaku premaleni kvantum
vode biti za stvorbu starijih godova, da će njegova
transpiracija i uporaba vode biti veća, nego
lije kvantum upite vode korienjem u odvodjenom
terrainu. I tu damo se lako pomoći. Mjesto da kanale odvodnje
uzdržavamo, ne trebamo ništa drugo, nego
da ih napustimo, a oni će se sami po sebi zamu-
Ijiti pak će t errain opet zadobiti lice koje jeprije
sječe imao.


Rezultati, koje imademo u Velikom Jantaku, Drlježu i
Cesmi, izvedenih odvodnja nastojanjem gg. šumarnika Hajeka
i Slapničara dokazuju nam, da nije imovna obćina križevačka
bacila novac, već nas naprotiv bodre, da
i nadalje to činimo.


Za sada neka bude ovo rečeno, a do zgode vratit ćemo
se još na ovo pitanje.


VI.
Zemljištne zajednice, njihov postanak, razvoj
i uredjenje.
Piše Gašo Tae, kr. kot. šumar.


(Svršetak).


Uvaže li se još okolnosti, da se selišta usljed diobe ciepaju,
da se ´U dalje ciepati ne može, a da ipak na toj ´U participira
po više obiteljih i t. d., to smo dobili jasnu sliku,
da imovne oljćine niesu u stanju sa svojim redovitim
godišnjim drvnim etatom. pokriti godišnju potrebu
gorivnog drva svojili pravoužitnika!


Sa dozvoljenim izvozom leževine, ne može se manjak na
ogrievu pokriti. Ako takove ima, brzo se razveze, u branjevine
se ne smije, sječine su daleko i t. d.


Državna šumska uprava riedko kada prodaje na malo
gorivno drvo! Moramo dakle računati, sa doznačenom drvnom
kompetencijom ! Ova je premalena.