DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- 438 —
dud je srednje skupnosti, osrednje prhko i dosta blago. Vodu
upija dosta lako, ali ju propušta teže. Izparuje istu umjereno,
uviek je uslied toga svježe, a ohladujuje slabije. Listinac, koji
godinice pada na tlo uz pristup vlage topline i zraka t. j . kisika
stvara humus, koji kao hranivom bogata koprena pokriva
rečenu jur bazu, nižuć se u tri vrste: gornji sloj humusa —
žućkasto smedje bilinske tvari, koje su se tek počele raztvarati,
u kojim imade humino kiseU alkalija; srednji sloj humusa
— tamno smedji humus — zemljasta sastava, koji razvija
humino kisela alkalija; dolnji sloj — crni humus u kom
je najviše vrelno kiselog amonijaka. Predočili smo koli svojstva
tla, toli i razvistali slojeve humusa, po čemu dolazimo
do zaključka, da u lugovima, koli mekota, toli
i zdravica razvoju bilja u obće, a naposeb hrastu lužnjaku
veoma prija.


II. Pošto smo promotrili tlo, promotrimo život hrasta lužnjaka
od sjemena do sječe.
U njega je ž i r dugoljasta, rek bi jajasta oblika do 3 cm.
dug, sa usplodjem tankim, gladkim, te lomivo žute boje. Na
ponožju obuhvada ga kupula, koja je sastavljena iz Ijuskavih
listida, smještenih poput criepova. U uzplodju je klica pokrivena
nježnim, splasnutim, smedjim, opni naličnim sjemenovnikom.
Bjelanka nema oko klice, koja se sastoji od dviju velikih
ravnodutkih, bjelkasto žutih kotiledona, sa kratko gore
okrenutim korienkom i veoma malene pupoljice. Supke su u
žira gradjene od parenhima poliedarskih stanica, tankih stjena
a kroza-nj prolaze nježni cievni svezci. Stanice su pune malenih
zrnaca škroba jajasto okruglasto zaobljena, obično imadu
šupljinice poput pukotina. Škroba imade u žiru do 387o "z
97o mastna ulja, 7 — 87o sladora, koji ne može kristalizovati,
a i quercita [petero valentna alkohola (Ci H,, O H)]. Nuz
ove tvari ima u žiru smole, gume, pektinastih ter gorkih
tvari, prema čemu je on ponešto oslastna, nu uz to i na gorka
i opora ukusa. U pepelu nalazi se znatna množina kalija i
fosfata.