DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 500 europske
štampe, navlastito onih velevlastih, koje g Njemačkom
stoje u prijateljskom odnosu.


Nu ne samo, da je štampa drugih europskih država ustala
proti znatnoj povišici carine na stanovite proizvode, nego je i
samo domaće razboritije njemačko novinstvo iztaknulo bojazan,
da de, dodje li do prihvata novih carinskih tarifa, izazvati
velike zaprieke kod sklapanja odnosno obnove trgovačkih
ugovora sa ostajimi velevlastmi.


Novinstvo naše monarhije, ustalo je bez iznimke proti tim
većim carinama, pak je i naša dužnost, da koju o istima prozborimo,
jer se tiče i naše kože. Dakako, da nas kao i šumare
mora zanimati cieli carinski cienik sa narodno-gospodarstvenih
obzira, nu glavnu pozornost kao strukovnjaci moramo
posvetiti dviema stavkama cienika, naime onima, koje se strogo
nas tiču, a to su carinske ciene odnoseće se na izvoz drv a
iz Austro-Ugarske monarhije u Njemačku, bilo to u sirovom
(okruglom, neizradjenom stanju) ili u izradjenom (piljena, tesana
i t. d. roba).


Te dvie stavke iznašale su prema dosadanjem carinskom
tarifu i to: za izvoz neizradjenog drva 20 pfeniga po jednom
kubičnom metru, a za drvnu robu u izradjenom stanju 80 pfeniga,
dočim je u novoj osnovi ciena za izvoz neizradjenog drva
ostala ista a za izradjeni materijal udarena je povišica za polovinu
više nego li bijaše do sada, t. j . na 120 pfeniga po
1 kubičnom metru.


Na prvi pogled ne čini se ta povišica tako velikom i
važnom, dok ne imamo pred očima količinu izvezenog drvnog
materijala, nu promotrimo li ju iz bliza, te prispodobimo li
data zadnjih godina, koja su se tim povodom sabrala u svrhu
svestranog izpitanja izvoza i uvoza drva iz naše monarkije u
Njemačku i obratno, tada ćemo odmah opaziti od kakove znamenitosti
bi taj udarac bio ne samo po šumovlastnike monarkije,
nego naročito po tuzemnu industriju drva, u koju brojimo
više tisuća vodenih pilana, do 500 parnih pilana, te preko
250 tvornica celuloze, papira, tvornica pokućtva i t. d., a da