DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 70     <-- 70 -->        PDF

- 504 —
Hode li taj novi nacrt carinski tarifa postati zakonom, o
tome još danas ne možemo ništa reći, nu čini se, jer je u
prilog agrarnoj stranci u Njemačkoj, koja tamo sada
vedri i oblači, da hode, a to nam podkriepljuje dne 9. kolovoza
tekuće godine obdržavana skupština veleindustrijaca u
Kolnu, koja je rečenu osnovu burnimi poklici pozdravila i
odobrila, dapače pošla još dalje zahtjeva j ud, da
se nove tarife još pooštre!


Kako rekosmo, postane li osnova zakonom, bezdvojbeno
je, da de izazvati evropski carinski rat, iz kojega bi se mogli
izleći razni zapletaji; nu tu bojazan donjekle ublažuje nada,
da u njemačkom saboru sjede uvidjavni i razboriti ljudi, koji
se ne de povudi za nepromišljenimi zaključci raznih skupština,,
te koji de znati kao i do sada, obzirom na prijateljske odnošaje
susjednih velevlastih, svezti te nove carinske ciene u pravu
njihovu kolotečinu i time osujetiti prieteći carinski rat, kojeg^
su Niemci navjestili cielome svietu.


Hrvatski pako šumoposjednici mogu nješto mirnije očekivati
izpadak budućih carinskih ciena Njemačke, koje će ali
donjekle ipak uplivati i na naše drvotržne odnošaje, nu ne će
im toliko štete nanieti, kao onima u pograničnim pokrajinama
naše monarhije ležećim uz Njemačku; a da ne će i one kroz
to odviše štetovati, pobrinuti će se naši državni čimbenici koji
prvom redu zvani, da štite interese svojih državljana.


Osobne viesti.


Imenovanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati: šumarskoga pristava im. obćine gradiške Victora pl.
Peičić a kot. šumarom iste imovne obćine; nadalje kod imovne obćine
brodske: šumarskoga pristava Blaža Ištaković a kot. šumarom, šumarskoga
vježbenika Danu Staničić a šumarskim pristavom i abiturijenta
kr. šumarske akademije Antuna Matijević a šumarskim vježbenikom
kod iste imovne obćine a sve sa sustavnimi berivi.