DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 508 —


Povodom tim poziva se kr. županijska oblast, da u budaće, kada
molba njekog kandidata za dozvola polaganja izpita za lugarskn odnosno
šumsko-tehničku pomoćnu službu iz područja druge koje županijske oblasti
stigne, prije riešenja takve molbe pribaviti ima shodnim putem potrebita
obaviest kojom će se pređusresti da se ne bude mimoišla ustanova §. 22.
normativne naredbe od 2. ožujka 1891. broj 30551. ex 1890., glede izpitah
kandidatah za lugarskn odnosno šumsko-tehničku pomoćnu služba,
glasom koje se taj izpit može najviše dva puta ponoviti.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo-


Novo je izašlo:


Dr, HranilOTi<5 i D. Hire, Zemljopis Hrvatske, svezka V. Ovo
smo djelo — prem pravo pod gornji naslov ne spada — već preporučili,
pa to i ovom zgodom opetovano činimo.


E. Tadas, Histoire de l´eeole superieure de Selmeczbanja. Ova ja
brošura izašla već prošle godine u Budimpešti povodom parižke izložbe,
nu nije bik još u našem listu oglašena, s tog to sada činimo.
Fromme, die forstliehe Kalendertasehe. Izašlo u Beču. Ciena
3 K. 20 fil. Ovo je poznati njemački kalendar, kojemu bi se samo to
prigovoriti moglo, da je prerano izašao; nu kako ima tih njemačkih kaelndara
i odviše, to se pojedini izdavatelji žure, da jedan} drugoga preteče,
što nije na korist onih, koji takove kupuju, jer su data donekle
zastarjela a toga ne bi bilo, da kalendari izlaze u prosincu — kako bi
trebalo.


Uandbuch đer Wirthsehaftskunde Deutsehlands. Erster Band. Djelo
izaći će u tri knjige. Ciena 12 K.
Verzeichniss der neueren Erseheinungen der Literatur auf dem
Gebiete der Landwirthschaft und verwandten Zweige. Izdala knjižara


W. Fricka u Beču od koje se taj popis na zahtjev badava dobiti može.
Reith, wilde und halbwilde Fasanerie. Izašlo u Beču kod W. Fricka.
Ciena 80 fil. Kritika se je o toj brošuri povoljno izrazila.


Promet i trgovina.


Ove godine kao da prodaje u šumama pravo ni preostale nisu, jer
JOŠ nisu prodaje u brdskim sumama tako rekuć ni dokrajčene a evo nas
već u saisoni velikih prodaja u našim hrasticima. Te su prodaje, kako
smo već u naših prijašnjih izvještajih naviestili, ove godine polag želje