DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 508 —


Povodom tim poziva se kr. županijska oblast, da u budaće, kada
molba njekog kandidata za dozvola polaganja izpita za lugarskn odnosno
šumsko-tehničku pomoćnu službu iz područja druge koje županijske oblasti
stigne, prije riešenja takve molbe pribaviti ima shodnim putem potrebita
obaviest kojom će se pređusresti da se ne bude mimoišla ustanova §. 22.
normativne naredbe od 2. ožujka 1891. broj 30551. ex 1890., glede izpitah
kandidatah za lugarskn odnosno šumsko-tehničku pomoćnu služba,
glasom koje se taj izpit može najviše dva puta ponoviti.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo-


Novo je izašlo:


Dr, HranilOTi<5 i D. Hire, Zemljopis Hrvatske, svezka V. Ovo
smo djelo — prem pravo pod gornji naslov ne spada — već preporučili,
pa to i ovom zgodom opetovano činimo.


E. Tadas, Histoire de l´eeole superieure de Selmeczbanja. Ova ja
brošura izašla već prošle godine u Budimpešti povodom parižke izložbe,
nu nije bik još u našem listu oglašena, s tog to sada činimo.
Fromme, die forstliehe Kalendertasehe. Izašlo u Beču. Ciena
3 K. 20 fil. Ovo je poznati njemački kalendar, kojemu bi se samo to
prigovoriti moglo, da je prerano izašao; nu kako ima tih njemačkih kaelndara
i odviše, to se pojedini izdavatelji žure, da jedan} drugoga preteče,
što nije na korist onih, koji takove kupuju, jer su data donekle
zastarjela a toga ne bi bilo, da kalendari izlaze u prosincu — kako bi
trebalo.


Uandbuch đer Wirthsehaftskunde Deutsehlands. Erster Band. Djelo
izaći će u tri knjige. Ciena 12 K.
Verzeichniss der neueren Erseheinungen der Literatur auf dem
Gebiete der Landwirthschaft und verwandten Zweige. Izdala knjižara


W. Fricka u Beču od koje se taj popis na zahtjev badava dobiti može.
Reith, wilde und halbwilde Fasanerie. Izašlo u Beču kod W. Fricka.
Ciena 80 fil. Kritika se je o toj brošuri povoljno izrazila.


Promet i trgovina.


Ove godine kao da prodaje u šumama pravo ni preostale nisu, jer
JOŠ nisu prodaje u brdskim sumama tako rekuć ni dokrajčene a evo nas
već u saisoni velikih prodaja u našim hrasticima. Te su prodaje, kako
smo već u naših prijašnjih izvještajih naviestili, ove godine polag želje
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 75     <-- 75 -->        PDF

— 509 —


naših trgovačkih krugova ranije počele. Mi tomu samo povlađjivati
možemo, j6r smo svojedobno shodnost ranijih prodaja zagovarali još i iz


inih narodno-gospodarstvenih razloga.


Glede ovih velikih prodaja u hrasticima vladala je zabrinutost toli
11 krugovima drvotržaea koli u krugovima šumovlastnika. Prvi boje se
visokih procjena, a potonji slabog uspjeha tih dražba. Zadnjih se je
godina sve na više išlo procjenami, nu ove godine o tom ne može ni
govora biti, jer to podnipošto ne dozvoljava obća depresija na svjetskom
tržištu. 0 razlozima te depresije mi smo svojedobno govorili, pa kako
ona već gotovo godinu dana traje, morale sa se i šumske uprave odlučiti
na to, da budu ovogodišnje procjene umjerenije. Doista je to posredno,
ako i ne momentano, i na korist šumovlastnika u toliko, da nam se
kupci naših šuma ne iznevjere i odu u susjedstvo, naročito u Rumunjsku
koja se je zadnje vrieme pojavila kao ozbiljniji konkurent.


Redukcija ciena naprama prijašnjim godinami donesla je već, gdje
se je provela, liepih rezultata, tako naročito kod imovne obćine petrovarađinske,
gdje se je dražba lanjskih etata obavila već 17. pr. mjeseca


a prošlogodišnja
je izklična ciena ove godine za kojih 20*´/o obaljena.
Isto je tako uspjela i prodaja kod im. obćine gradiške, nu sad tek
clolaze najzamašnije prodaje i to:
Već 9. obavit će se javnom dražbom velika prodaja sječina im*
obćine brodske u Vinkovcima kod tamošnjeg gospodarstvenog ureda i to
na 26 sječina 14831 kom. hrastovih stabala sa 65.643 m* tehničkoga


drva
procienjenih na 1,839.867 kruna.
Na 10. o. mj. prodavat će se kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima
u erarnim šumama a šumarijama: Jasenovac, Lipovljane
Raić, Morović i Jamina na površini od ukupno 806 rali 15783 hrastovih,
8512 jasenovih, 2998 brestovih i 2107 grabovih i inih stabala
sposobnih polag procjene za tvorivo sa 57.299 m^ a za ogrievo sa 30.089 m^ _
sva je ta drvna gromada procienjena na 1,584.458 kruna.


Na 23. 0. mj. kod povjerenstva krajiške investicijonaln e
zaklade u Zagrebu gdje će se toga dana dražbenim putem prodavati
na 12 čestica na ukupnoj površini od 712 rali 17281 kom. hrastovih,
28 jasenovih i 80 briestovih stabala procienjenih polag drvne
gromade na 18482 m* sposobnih za trupce, 48.512 m* sposobnih za
cjepku (i 661 m´ ogrieva od spomenutih jasenovih i briestovih stabala)
a sve je to drvo procienjeno na 2,138.069 kruna, a napose istoga d^na
prodavati će se t. z. „biela šuma" naime na 12 čestica a površini od
697 rali 3.030 jasenovih 7160 briestovih i 13.141 komad bukovihinih stabala. Ta stabla imaju zajedno 4.319 m´ sposobnih za trupce i


30.978 m^ ogrieva, a procienjena su na 109.939 kruna. To je najveća prodaja


ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 76     <-- 76 -->        PDF

— 510 —


Još ima i jedna veća dražba u području kr. šumarskoga ureda u
Otočcu gdje će se 11. o mj. kod spomenutog ureda prodavati bukova,
jelova i smrekova stabla procienjena na 82208 kruna.


Nuz ove velike objekte prodavaju se i manji; ipak su samo uspjesi
ovih velikih dražba i po male odlučni. Ovoga će se dakle mjeseca polcžaj
drvnoga duga razbistriti.


Uspjesi dražbe. Kod gradiške im. obeine prodano je 31. pr. mj..
stabalje na česticab „Radinje" i „Veliki Gjol" sa ukupno 2245 hrast,
stabala procienjenih na 190 659 kruna i to „Radinje" za 178.891 K.
tvrdki F. Deutsch i sinovi iz Zagreba (bilo je šest ponuda najmanja sa
154829 K.) a „Veliki Gjol" tvrdki Halle iz Siska za 43270 kruna (bilesu
četiri ponude najmanja sa 37580 K.).


Dne 3. pr. mj. prodavala je zemlj. zaj. dclj. Hruševac 906 komada
hrast, stabala procienjenih na 21556 K. F. Krahforst iz Siska nudio je
kao najbolji nudioc 17245 K. a dne 5. pr. mj. zeralj. zajednica Topolovae
3701 hrastovih stabala procienjenih na 160.314 K. Tvrdka F. Deutsch i
sinovi iz Zagreba za 144.815 kruna bila je najbolji nudioc. Na svaki
od ovih objekta stigle su samo po dvie ponude i to izpod procienbene
vriednosti stog će se ponovne dražbe valjda razpisati.


Uspjeh dražbe. Dana 17. t. mj. obdržavana je kod gospodarstvenog
ureda petrovaradinske imovne obćine u Mitrovici, prodaja trgovačke
sječe luga Neprečave od godine 1900/1 koja je lane povodom podignute
prvobitne procjene, neprodata ostala.


Izneto je na prodaju uz primanje pismenih ponuda 1565 hrastova
252 jasena, 179 bresta i 63 topole, uz prvobitnu proeienbenu vriednost
od 93.498 kruna.


Prodaja je bila vrlo živahna što se svakako imađe smatrati povodom
povoljnih trgovačkih konjukturaj; a opravdanom nadom, da će se ovogodišnji
objekti bolje unovčiti, nego što prošlogodišnji lane.


Ponuda je u svemu bilo 7 i to: Halle iz Zagreba 93800; V^olfner
Budimpešte 93.660; Holz Handels Actien. Gesellschaft 94 501. Šipuš Sisak
94180. Berger Zagreb 101.506; Benedik Zagreb 108.389 i napokon
Gamiršek Mitrovica 109.456 kruna.


Prve 4 ponude, koje neznatnatnu diferenciju medju sobom pokazuju
svakako su zanimljive, te je obzirom na njih podpuno vjerojatno, da je
istaknutom procienbenom vriednošču dosta točno prava vriednost prodane
sječine ustanovljena. J. M.


Dobara ogricva za područje im. obćine brodske. Ovogodišnja
jeftimbena razprava za dobavu ogrievnih drva za političke obćine i
pravoužitnike od 53.254 pr. met. kod brodske imovne obćine, obavila se
je dne 5.,´VIII. o. g. a prispjele su u svemu tri ponude, od kojih je