DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 76     <-- 76 -->        PDF

— 510 —


Još ima i jedna veća dražba u području kr. šumarskoga ureda u
Otočcu gdje će se 11. o mj. kod spomenutog ureda prodavati bukova,
jelova i smrekova stabla procienjena na 82208 kruna.


Nuz ove velike objekte prodavaju se i manji; ipak su samo uspjesi
ovih velikih dražba i po male odlučni. Ovoga će se dakle mjeseca polcžaj
drvnoga duga razbistriti.


Uspjesi dražbe. Kod gradiške im. obeine prodano je 31. pr. mj..
stabalje na česticab „Radinje" i „Veliki Gjol" sa ukupno 2245 hrast,
stabala procienjenih na 190 659 kruna i to „Radinje" za 178.891 K.
tvrdki F. Deutsch i sinovi iz Zagreba (bilo je šest ponuda najmanja sa
154829 K.) a „Veliki Gjol" tvrdki Halle iz Siska za 43270 kruna (bilesu
četiri ponude najmanja sa 37580 K.).


Dne 3. pr. mj. prodavala je zemlj. zaj. dclj. Hruševac 906 komada
hrast, stabala procienjenih na 21556 K. F. Krahforst iz Siska nudio je
kao najbolji nudioc 17245 K. a dne 5. pr. mj. zeralj. zajednica Topolovae
3701 hrastovih stabala procienjenih na 160.314 K. Tvrdka F. Deutsch i
sinovi iz Zagreba za 144.815 kruna bila je najbolji nudioc. Na svaki
od ovih objekta stigle su samo po dvie ponude i to izpod procienbene
vriednosti stog će se ponovne dražbe valjda razpisati.


Uspjeh dražbe. Dana 17. t. mj. obdržavana je kod gospodarstvenog
ureda petrovaradinske imovne obćine u Mitrovici, prodaja trgovačke
sječe luga Neprečave od godine 1900/1 koja je lane povodom podignute
prvobitne procjene, neprodata ostala.


Izneto je na prodaju uz primanje pismenih ponuda 1565 hrastova
252 jasena, 179 bresta i 63 topole, uz prvobitnu proeienbenu vriednost
od 93.498 kruna.


Prodaja je bila vrlo živahna što se svakako imađe smatrati povodom
povoljnih trgovačkih konjukturaj; a opravdanom nadom, da će se ovogodišnji
objekti bolje unovčiti, nego što prošlogodišnji lane.


Ponuda je u svemu bilo 7 i to: Halle iz Zagreba 93800; V^olfner
Budimpešte 93.660; Holz Handels Actien. Gesellschaft 94 501. Šipuš Sisak
94180. Berger Zagreb 101.506; Benedik Zagreb 108.389 i napokon
Gamiršek Mitrovica 109.456 kruna.


Prve 4 ponude, koje neznatnatnu diferenciju medju sobom pokazuju
svakako su zanimljive, te je obzirom na njih podpuno vjerojatno, da je
istaknutom procienbenom vriednošču dosta točno prava vriednost prodane
sječine ustanovljena. J. M.


Dobara ogricva za područje im. obćine brodske. Ovogodišnja
jeftimbena razprava za dobavu ogrievnih drva za političke obćine i
pravoužitnike od 53.254 pr. met. kod brodske imovne obćine, obavila se
je dne 5.,´VIII. o. g. a prispjele su u svemu tri ponude, od kojih je