DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 77     <-- 77 -->        PDF

— 511 pokazala
ponuda Binder i Polgara iz Zemuna najpovoljnija, jer nudi
31221 p. m. drva po 5´40 K. po jednom prostornom metru i 8272 p. m.
drva po 5"90 K. po prostornom metru, na raznim mjestima postavljeno.


Zatim ponuda Franje Gamiršeka na ostatak potrebitih drva, naime
na 13761 p. m. po 5´83 K. po prostornom metru.
Treća ponuda Viktora Maisatza, kojom traži 6 i 7 K. po prostornom
metru nije se mogla uvažiti.
Prošle godine plaćala je imovna obćina 2´89 K. i 3*72 K. za jedan
prostorni metar ogrievnog drva.


Prodajsi šiške, I ako je ovogodišnji urod šiške u šumama petrovaradinske
imovne obćine vrlo slab, ipak se odlučila uprava iste, držeći
se one narodne poslovice: „zrno do zrna pogača kamen do kamena
palača" prodati ga. Istog dana kada je obavljana prodaja sječe Neprečave
prodana je ovogodišnji urod šiške te je zakupnikom ostao Krauz iz
Kukojevaca za svotu od 2505 kruna. J. M.


Ove godine urodila je šiška na 11.291 jut. kod brodske imovne
obćine, a urod je procienjen na 4600 K. u vriednosti od 9.200 K.
Dne 16./VIII. o. g. prodana je ova trgovcu Albertu Bečku iz
Vinkovaca za 1010 K., jer nije bilo više kupaca.


Zadnji put je brodska imovna obćina šišku prodala godine 1896.
za svotu od 4670 forinti, a kasnie radi slabog uroda nije šiška sve do
ove godine prodavana.


Upit.


Umoljava se slavno uredničtvo, da bi izvolilo u prvom broju „Šumarskog
lista" priobćiti, kako se imade tumačiti visokovladna naredba
od 16. srpnja 1892. broj 10075., tiskana u šumskom zakonu ,Borošić-
Goglia" na strani 402. i 403. t. j . koje dnevnice pripadaju šum. [pristavom
i vježbenicima, koji su dodieljeni šumarijama a n e uživaj u
paušala. Je li podpune stegnute dnevnice XI. i XII. dnevnog razreda ili
paušalne t. j . ^|^ odnosno ^a podpunih stegnutih dnevnica?


Na pomenuti upit potaklo me to, pošto gjurgjevačka imovna obćina
izplaćuje šumarskim vježbenikom, koji su dodieljeni šumarijama a
ne uživaju paušala, paušalne dnevnice napomenute pod točkom „b* visokovladne
naredbe od 14 rujna 1891. broj 12219., akoprem je gospodarstveni
ured iste imovne obćine dana 4. kolovoza god. 1892. tumačeći
gornju visokovladnu naredbu izdao nalog na šumarije, da istima pripadaju
za službena putovanja podpune stegnute dnevnice.